Hva er dialog? Først og fremst er det viktig å forstå at mennesker har ulik oppfatning av hva en dialog er. Og i denne bloggposten vil jeg ta for meg hva vi i Ungdialog tenker at dialog er.

Dialog er en samtaleform. Det er en måte å kommunisere med hverandre på. Den er spesielt hjelpsom i krevende situasjoner eller når man snakker om anspente temaer. Dialog er en måte å prate sammen på, som gjør at man viser respekt ovenfor alle parter i samtalen. Dialog som samtaleform er også en som kan læres.

I dialogen er ikke målet at du skal overbevise noen. Det er ikke en debatt eller en diskusjon som skal vinnes. Det er heller ikke en forhandling hvor man skal fordele riktige synspunkter. I en dialog behøver man faktisk ikke bli enige i det hele tatt, selv om det finnes situasjonen hvor dialog også fører til enighet. I dialogen finnes det ikke noe annet formål enn samtalen selv. Men hva er det som inngår i denne samtalen?

I dialog er man helt avhengig av at man ikke dømmer andres utsagn. I stedet for at man forteller mennesker hvor dumme eller idiotiske deres meninger er, så stiller man oppklarende og nysgjerrige spørsmål som gjør at den andre parten får forklart hvorfor den har denne meningen. Det å lytte er også en viktig hovedingrediens for å kunne ha en dialog. I dialogen er det viktig at begge parter lar den andre parten snakke uavbrutt, slik at den får den andres side av saken helt ufiltrert. På denne måten kan du også samle dine tanker til å kunne stille gode, reflekterte og utfordrende spørsmål tilbake.

Så tenker du selvfølgelig. Om det bare er en samtale, hva er da målet eller hensikten med dialogen? Jo, det er refleksjon. Hvorfor tenker noen annerledes enn deg? Hvilke argumenter har du for dette synet? Kan jeg bedre forstå det synet denne personen har etter samtalen? Så er det viktig å påpeke, at man etter en dialog fortsatt kan være uenige. Du behøver ikke å ha endret din mening. Men du kan ha fått en forståelse for den andre parten, selv om dere fortsatt er enige om å være uenige.