Hva er dialog?

Hva er dialog?

Hva er dialog? Først og fremst er det viktig å forstå at mennesker har ulik oppfatning av hva en dialog er. Og i denne bloggposten vil jeg ta for meg hva vi i Ungdialog tenker at dialog er. Dialog er en samtaleform. Det er en måte å kommunisere med hverandre på. Den...