Dialogressurser

Dialogøvelsesmappen

38 dialogøvelser som lar deltakere bli kjent, øve på kommunikasjon og tenke over fordommer og verdier.

PDF

13 dialogtips

Hvis du lurer på gode råd for dialog, kan disse være lure å kikke på først. 13 dialogtips av Inge Eidsvåg.

PDF

Dialogmappen

Er en samling av dialogkunnskap og historie i Norge. Samt noen dialogøvelser til bruk.

PDF

Dialogens språk

Finn ut hva UngDialog oppfatter som dialog og hvordan du kan bruke dialogen som et verktøy.

PDF

Min tro

Intervjuer fra unge om egen tro og livssyn og kontaktinformasjon for besøk til ulike tro og livssyn.

Aksjon ekstremisme

En mappe som inneholder ressurser til bruk i arbeide med ekstremistiske holdninger.

PDF

Nansen fredssenter

Her finner du ulike dialogressurser som er utarbeidet av Nansen fredssenter.

Dembra

En nettside som har lærings-ressurser som tar opp temaer som radikalisering, hat og fordommer.

Sier vi

Ressurser og øvelser som tar for seg  fordommer og rasisme. Ressursen er laget av den Norske Kirke.

Ta kontakt for å avtale tid for kurs eller opplæring i dialog

Del denne siden på sosiale medier