Møteplass, dialogressurs og nettverksbygger

Ungdialog hjelper deg som er ung med tro og livssynsdialog.

Ledig plass i Ungdialog sine styrer

Er du glad i å arrangere aktiviteter, drive med økonomi, prosjektarbeid, sosiale medier eller film så trenger vi deg!

Dialogressurser

Sjekk Ungdialog sine dialogressurser om du trenger tips til hvordan du kan starte, drive eller arrangere dialogaktiviteter.

Dialogarrangementer

Sjekk Ungdialog sin dialogkalender for å finne aktiviteter som er på tvers av tro og livssyn.

Bygg nettverk

Sjekk Ungdialog sin nettverksside om du ønsker komme i kontakt med andre organisasjoner eller tro og livssyn til deres dialogprosjekter.

Møteplass, dialogressurs og nettverksbygger

 

Ungdialog hjelper deg som er ung med tro og livssynsdialog

 

Ledig plass i Ungdialog sine styrer

Er du glad i å arrangere aktiviteter, drive med økonomi, prosjektarbeid, sosiale medier eller film så trenger vi deg!

Dialogressurser

Ungdialog sine dialogressurser gir deg tips til hvordan du kan starte, drive eller arrangere dialogaktiviteter.

Dialogarrangementer

Sjekk Ungdialog sin dialogkalender for å finne spennende aktiviteter som arrangeres på tvers av tro og livssyn.

Bygg nettverk

På nettverkssiden kan du finne organisasjoner som gir opplæring, tilskudd eller som vil engasjere seg i dialog.

Dialog er et kraftig verktøy

Dialog er et verktøy som bidrar til at mennesker kan møtes på en måte som bidrar til å skape kunnskap og forståelse. Ofte er man redd for det som man ikke har møtt før eller det man ikke er kjent med. Ukjente situasjoner skaper frykt i oss alle.

Dialog er en kommunikasjonsmåte som gir deltakerne et trygt miljø hvor man kan bli kjent med andre. Dialog er kjennetegnet ved at man lytter aktivt, forsøker å stille åpne spørsmål, ikke tillegger andre meninger de ikke har eller tvinger andre til å mene det samme som deg.

Dialog er et kraftig verktøy

Dialog får mennesker til å møtes, forstå hverandre og senker de barrierer som finnes mellom mennesker.

Arrangementer på tvers av tro

Det er først når man møtes på tvers av tro og livssyn at kunnskapen øker, frykten forsvinner og vennskapene blir bygget.

Ungdialog er en møteplass for deg som ønsker å møte unge mennesker av ulike tro og livssyn. Vi arrangerer egne arrangementer som tro og livssynsvandring, dialogcafé, dialogmiddag og ulike seminarer.

Vi ønsker også å bidra til at andre organisasjoners dialogarrangementer kommer frem til deg. Derfor legger vi også ut arrangementer som er i regi av våre samarbeidspartnere. 

Bygg ditt eget nettverk

Det er først i samarbeid og i møte med andre dialogen finner sted. Om du skal drive dialogvirksomhet så behøver du samarbeidspartnere på tvers av tro og livssyn.

Vi i Ungdialog ønsker å legge til rette for at du enkelt kan finne og kontakte ulike organisasjoner, trossamfunn og livssynsorganisasjoner, slik at du kan starte din dialogvirksomhet.

Klikk deg inn på vår nettverksliste så kan du kontakte ulike organisasjoner som er åpne for å drive dialogvirksomhet.

Arrangementer på tvers av tro

Det er i møte med andre at kunnskapen øker, barrierene forsvinner og vennskapene blir bygget. Vi samler arrangementer for deg i vår kalender.

Bygg ditt eget nettverk

Det er først i samarbeid og i møte med andre dialogen finner sted. Om du skal drive dialogvirksomhet så behøver du samarbeidspartnere på tvers av tro og livssyn.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

For å få de siste oppdateringene fra oss bør du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Du har meldt deg på ungdialog sitt nyhetsbrev!