Bygg dialognettverk

Medlem av Ungdialog

Kontaktinformasjon

E-post: ungdom@human.no
Telefon: 23 15 60 90
Nettside: www.humanistiskungdom.no

Samarbeidsmuligheter

 • Tro- og livssynsprosjekter
 • Invitasjoner til dialog
Medlem av Ungdialog

Kontaktinformasjon

E-post: post@unitarforbundet.no
Nettside: www.unitarforbundet.no

Samarbeidsmuligheter

 • Tro- og livssynsprosjekter
 • Invitasjoner til dialog
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: stl@trooglivssyn.no
Telefon: 23 08 13 39
Nettside: www.trooglivssyn.no

Samarbeidsmuligheter

 • Tro og livssynsorganisasjon for voksne
 • Deler ut dialogmidler til drift
 • Har lokale dialoggrupper landet rundt
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: post@dialogpilotene.no
Nettside: www.dialogpilotene.no

Samarbeidsmuligheter

 • Låner ut dialogpiloter fra ulike tro og livssynsretninger til skoler og gir en opplæring i dialog som metode.
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: kd@kirkeligdialogsenter.no
Telefon: 41 55 50 63
Nettside: www.kirkeligdialogsenter.no

Samarbeidsmuligheter

 • Er den Norske kirkes dialogorganisasjon.
 • Mulighet for samarbeidsprosjekter.
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@frivillig.no 
Nettside: www.frivillig.no 

Samarbeidsmuligheter

 • Legg ut annonser for å rekruttere frivillige til din organisasjon.
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: post@frivillighetnorge.no 
Telefon: 21 56 76 50
Nettside: www.frivillighetnorge.no

Samarbeidsmuligheter

 • Kurs og materiell for frivillige organisasjoner
 • Verktøy til bruk i inkluderingsarbeid
 • Mulighet for lån av lokaler
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: hei@frifond.no
Telefon: www.frifond.no/kontakt
Nettside: www.frifond.no

Samarbeidsmuligheter

 • Gir ut midler til frivillige prosjekter eller aktiviteter der unge eller unge voksne under 26 år er involvert.
Samarbeidspartner

Kontaktinformasjon

E-post: lnu@lnu.no
Telefon: 23 31 06 00
Nettside: www.lnu.no

Samarbeidsmuligheter

 • Gir ut midler til prosjekter der barn og unge under 26 år er involvert.
 • Holder kurs i forhold til organisasjonsarbeid.

Ta kontakt for å samarbeide med Ungdialog

Del denne siden på sosiale medier