Kontaktinformasjon

E-post: ungdom@human.no
Telefon: 23 15 60 90
Nettside: www.humanistiskungdom.no

Samarbeidsmuligheter

 • Tro- og livssynsprosjekter
 • Invitasjoner til dialog

Humanistisk ungdom

Kontaktinformasjon

E-post: lnu@lnu.no 
Telefon: 23 31 06 00
Nettside: www.lnu.no

Samarbeidsmuligheter

 • Gir ut midler til prosjekter for barn og unge innenfor flere kategorier, blant annet mangfold og integrering.
 • Holder kurs i forhold til organisasjonsarbeid

Landsorganisasjonen for Norges barne og ungdoms-organisasjoner

Kontaktinformasjon

E-post: stl@trooglivssyn.no 
Telefon: 23 08 13 39
Nettside: www.trooglivssyn.no

Samarbeidsmuligheter

 • Tro og livssynsorganisasjon for voksne
 • Deler ut dialogmidler til drift
 • Har lokale dialoggrupper landet rundt

Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@frivillig.no 
Nettside: www.frivillig.no 

Samarbeidsmuligheter

 • Legg ut annonser for å rekruttere frivillige til din organisasjon.

Frivillig.no

Kontaktinformasjon

E-post: hei@frifond.no
Telefon: www.frifond.no/kontakt
Nettside: www.frifond.no

Samarbeidsmuligheter

 • Gir ut midler til frivillige prosjekter eller aktiviteter der unge eller unge voksne under 26 år er involvert.

Frifond.no

Kontaktinformasjon

E-post: post@frivillighetnorge.no 
Telefon: 21 56 76 50
Nettside: www.frivillighetnorge.no

Samarbeidsmuligheter

 • Kurs og materiell for frivillige organisasjoner
 • Verktøy til bruk i inkluderingsarbeid
 • Mulighet for lån av lokaler

Frivillighet Norge

Ta kontakt for å samarbeide med Ungdialog

7 + 6 =

Del denne siden på sosiale medier