Bli med på en aktivitet og møt mennesker med ulike livsssyn

Tro og livssynsvanding til ICC moskeen

22. februar 2018, kl. 18.00, Tøyenbekken 24, 0188 Oslo

UngDialog legger til rette for at folk fra ulike tro- og livssyn skal kunne møtes og bli kjent.

Stiftelsesmøte for Romerike lokallag

Fredag 9.3 ble Romerike lokallag stiftet som UngDialogs andre lokallag. På møtet ble Vegard Amundsen valgt inn som leder, Sabah Chugthai som styremedlem og Marie Hallan som styremedlem. UngDialog har det siste året fokusert på å utvide sin organisasjon og dette er...

Øvelser og dialogressurser

Lær deg hva dialog er
Få gode retningslinjer for dialog
Lær deg dialogøvelser

Kursing i tro- og livssynsdialog

 Tro- eller livssynssamfunn
Organisasjoner
Skoler eller skoleklasser

Søk i UngDialog sitt nettverk

UngDialog sitt nettverk kan være et nyttig sted å starte søket etter en dialogpartner. Her kan du finne ulike organisasjoner og livssyn som:

– Religioner, trossamfunn eller livssyn
– Organisasjoner som befatter seg med tro og livssyn
– Organisasjoner som befatter seg med unge og unge voksne

Benytt deg av UngDialogs mange dialogressurser

Øvelser og dialogressurser

Ønsker dere å øve dere på å holde en dialog eller på å ha dialog med noen, så kan dere finne mange ulike øvelser og tips.

Kursing i tro- og livssynsdialog

Noen ganger er det bedre å få besøk av noen for å effektivisere innlæringen av dialog som en metode i tro- og livssynsdialogen.

Søk i UngDialog sitt nettverk

Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre medlemsorganisasjoner, støttespillere eller ulike tro og livssyn så sjekk vårt nettverk.

Aktiviteter arrangert av UngDialog

Ungdomslederseminar

Vandring til hinduene

Hva er neste aktivitet?

Ungdialog arrangerer mange type aktiviteter igjennom året.

 Delta på den neste!

«Det beste med UngDialog er at man får møte mennesker av ulike trosretninger i en setting hvor man faktisk kan bli bedre kjent og stille de utfordrende spørsmålene».

Vegard Amundsen

Mormoner, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

UngDialog samarbeider med mange ulike aktører i samfunnet

Kirkelig dialogsenter

Humanistisk ungdom er organisasjonsmedlem i UngDialog

Følg oss på sosiale medier for å få med deg det som skjer og det som har skjedd