Hjem

 

Aksjon: Dialog!

 

UngDialog sitt Aksjon: Dialog! prosjekt ble gjennomført høsten 2013. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

 

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

 

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

 

Vi takker FriFond for prosjektstøtten.

UngDialog logo

UngDialog lyser ut alle verv for sentral- og lokallagstyre i Oslo, samt UngDialogs administrasjonssekretær stilling.

 

Har du potensial til å bli UngDialogs nye leder, styremedlem eller administrasjonssekretær?

 

Send mail til valgkomitéen på irene@ungdialog.no

 

UngDialog har behov for kompetente unge innen:

• Lederskap

• Økonomi

• IT (f. eks nettside utvikling)

• Rekruttering

• Fotografi

• Skrivekunst

• Sosiale medier og synlighet

• Media håndtering

• Arrangering av aktiviteter og/eller prosjekter

 

Se hele utlysningen her.

UngDialog har vokst fra å være en idé i 2009, til å stiftes som organisasjon i 2011, til nå å være en betydelig bidragsyter på dialog arenaen. For å nå organisasjonens mål og for å iverksette organisasjonens årsplan tegner UngDialog en arbeidskontrakt med en administrasjonssekretær i 25% stilling.

 

 

Administrasjonssekretæren foretar en stor del av det administrative arbeidet i UngDialog og jobber etter styrets vedtak. Kravet for administrasjonssekretær stillingen er 1-3 års utdanning fra universitet eller høyskole, samt erfaring med organisasjonsarbeid og kompetanse i administrative oppgaver. Administrasjonssekretær stillingen er en 25% ansettelse, med 60 200 kr i lønn fra september 2015 – september 2016. Se stillingsutlysningen her.

 

 

Kandidatur sendes på mail til info@ungdialog.no

 

Konferanse for unge/fremtidige ledere i tros- og livssynssamfunn

Når: 18.- 19. september

Hvor: Oslo

Hvem: Fremtidige ledere i UngDialog

 

STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn) arrangerer for første gang en konferanse for unge mellom 16-30 år som har en lederrolle i sitt tros- eller livssynssamfunn, eller kan tenkes å få det i fremtiden.

 

Konspirasjonsteorier, ledertrening og religiøs eller livssynsmessig identitet er noen av temaene som står på programmet.

 

Ønsker du å bidra i utviklingen av UngDialog? Har du potensial til å bli UngDialogs neste styreleder? Send mail til info@ungdialog.no for å melde din interesse. UngDialog velger ut fem person til å delta på konferansen.

 

Er ikke lederstilling noe for deg nå, men du er fortsat interessert i å delta på konferansen? Meld deg som frivillig og få erfaring i arrangementsarbeid! Send mail til info@ungdialog.no

"Dialog henger litt sammen med mitt politiske ståsted, menneskesyn og syn på fred. Dialog er den eneste veien for å skape et harmonisk og fredfullt samfunn. Du har ikke noen andre alternativer hvis du vil oppnå et slikt samfunn. Du kan ikke velge vold, konfrontasjon eller aggresjon. Da er man nødt til å bruke dialog som verktøy, ha et åpent sinn, være nysgjerrig, være positiv, respektfull, hensynsfull, tolerant og ikke disse andre ytterpunktene. Det er ikke bare-bare å jobbe med mennesker som ligger på de andre ytterpunktene - hva skal man gjøre med sånne mennesker?"

~Abdelhak

 

Les hele intervjuet her

Invitasjoner fra samarbeidspartnere

 

Menneskebibliotek - Norsk Folkehjelp

 

UngDialog inviterer sine medlemmer og kontakter til å bidra som menneskebok. Som menneskebok stiller du opp som levende bok og møter andre ansikt til ansikt for å svare åpent på spørsmål og fortelle din historie.

 

"Menneskebiblioteket er for deg som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med - men som vi ofte har mange meninger om."

 

Norsk Folkehjelp arrangerer menneskebibliotek og UngDialog er invitert til å delta ved å rekruttere menneskebøker.

 

"Menneskebiblioteket formidler virkelige historier om mennesker som blir utsatt for fordommer som får negative konsekvenser i hverdagen. Bland bøkene finner du for eksempel homofile, muslimer, hiv-positive, personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere, asylsøkere og flyktninger."

 

Les mer om menneskebiblioteker her. Se klipp av "Menneskebibliotek: Muslim" her.

 

Ønsker du å bidra som menneskebok? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

 

 

 

Invitasjon "Summer School Religions in the Global World"

 

UngDialog medlemmer er invitert av EIYN (European Interfaith Youth Network) til "Summer School", som finner sted 25.-30. august 2015, i Palozzo Scopoli, Tonadico - i Trentino, Italia, organisert av Istituto Universitario Sophia of the Focolare-Mouvement.

 

"The goal of the Summer School “Religions in the Global World” is to provide the crucial elements that are required in order to address the global complexity of religions, deepening and extending the mutual knowledge and functional relations among religions and the civil societies in their many different forms. Theological, cultural, political and economical frameworks are all involved as the key elements in order to develop practical and feasible models to sustain a concrete co-existence among communities and cultures, and for reconciliation in light of the rising tensions that are threatening to tear the fabric of our societies apart."

 

Interessert i å delta? Se hele invitasjonen her og påmeldingskjema her. Ved spørsmål ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

Gratulerer med et vellykket organisasjonsår 2014, UngDialog - fra årsmøte i september

UngDialog aktiviteter

Mindialog

Bilde Minidalog

Dialogseminar

Bilde dialogseminar

Dialogmiddag

Bilde Dialogmiddag

Andre aktiviteter

Bilde Andre aktiviteter

Kontakt oss: info@ungdialog.no www.facebook.com/ungdialog Organisasjons nr.: 997 002 989

Copyright © All Rights Reserved