Hjem
UngDialog logo

Tros- og livssynsvandring

Har du lyst til å bli kjent med unge i tros- og livssynssamfunn? Bli med! Tros- og livssynsvandringene er åpent for alle interesserte.

 

UngDialog drar på tros- og livsvandring til et nytt samfunn hver måned. Vi møter unge og unge voksne i tros- og livssynssamfunn og får omvisning og spørre spørsmål om deres tro og livssyn.

 

 

Kalender 2016

Februar - Khung Viet Tempel, Buddhist tempel Løvenstad

 

Mars - Humanistisk Ungdom

 

April - Moské

 

 

 

Gjennomførte tros- og livssynsvandringer

November 2015 - Unge Sikher, Gurdwara på Alnabru

 

Desember 2015 - Det Mosaiske Trossamfund, Synagogen i Oslo

 

Januar 2015 - Norges Unge Katolikker, St Olav Domkirke

 

 

 

Organisasjon: Organisatorisk har UngDialog hatt et utfordrende år i 2015, hvor prosjektbaserte aktiviteter har tatt mye ressurser. Året har likevel sett positive og viktige steg i organisasjonsutviklingen. I februar 2015 ble UngDialog, Oslo lokallag etablert. Lokallaget har ansvar for lokalbaserte aktiviteter i Oslo, slik som minidialoger. UngDialog ble i 2015 medlem av Frivillighet Norge og tilsluttet seg Stopp Hatprat-kampanjen.

 

 

Veien videre: Høsten og vinteren 2015 har UngDialog arbeidet for restrukturering av organisasjonen med mål om å bli et stabilt dialog tilbud for unge og unge voksne engasjert i tros- og livssynsdialog. Gjennom støtte fra STL fikk UngDialog godkjent omdisponering av innvilget prosjekttilskudd for 2016 fra Kulturdepartementet og Oslo Kommune Byrådsavdeling for kultur og næring. Prosjekttilskuddene vil støtte et UngDialog konsolideringsprosjekt, veiledet av STL, samt videreutviklingen av prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke».

 

UngDialog vil tydeliggjøre sin profil som:

1) Dialog-ressurs

2) Møteplass for unge og unge voksne interesserte i tros- og livssynsdialog

3) Nettverk for ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn

 

 

Dialogaktiviteter

Dialog-kafé (minidialog), dialogmiddag, dialogseminar, tros- og livssynsvandring og ledertrening står på UngDialogs årsplan. Ønsker du å delta? Meld deg opp til å motta nyheter fra UngDialog ved å sende navn og nummer til info@ungdialog.no

 

 

Prosjekter

UngDialog viderefører prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» inn til tros- og livssynssamfunns ungdomsgrupper /organisasjoner i 2016. Les mer her.

 

 

UngDialog arbeider med ny nettside og logo! Vi har inngått to engangskontrakter for arbeidet :)

 

 

Invitasjoner fra samarbeidspartnere

 

Menneskebibliotek - Norsk Folkehjelp

 

UngDialog inviterer sine medlemmer og kontakter til å bidra som menneskebok. Som menneskebok stiller du opp som levende bok og møter andre ansikt til ansikt for å svare åpent på spørsmål og fortelle din historie.

 

"Menneskebiblioteket er for deg som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med - men som vi ofte har mange meninger om."

 

Norsk Folkehjelp arrangerer menneskebibliotek og UngDialog er invitert til å delta ved å rekruttere menneskebøker.

 

"Menneskebiblioteket formidler virkelige historier om mennesker som blir utsatt for fordommer som får negative konsekvenser i hverdagen. Bland bøkene finner du for eksempel homofile, muslimer, hiv-positive, personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere, asylsøkere og flyktninger."

 

Les mer om menneskebiblioteker her. Se klipp av "Menneskebibliotek: Muslim" her.

 

Ønsker du å bidra som menneskebok? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

 

 

 

 

Aksjon: Dialog!

 

UngDialog sitt Aksjon: Dialog! prosjekt ble gjennomført høsten 2013. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

 

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

 

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

 

Last ned mappen her.

 

Vi takker FriFond for prosjektstøtten.

UngDialog aktiviteter

Mindialog

Bilde Minidalog

Dialogseminar

Bilde dialogseminar

Dialogmiddag

Bilde Dialogmiddag

Andre aktiviteter

Bilde Andre aktiviteter

Kontakt oss: info@ungdialog.no www.facebook.com/ungdialog Organisasjons nr.: 997 002 989

Copyright © All Rights Reserved