Bli med på en aktivitet og møt mennesker med ulike livsssyn

Dialogmiddag

22. Januar 2018, 18.00, Sophus Lies gate 5, 0264 Oslo

UngDialog legger til rette for at folk fra ulike tro- og livssyn skal kunne møtes og bli kjent. Noen av aktivitetene UngDialog arrangerer er dialogcafé, tro- og livssynsvandinger, kursing i dialog og saminarer.

Øvelser og dialogressurser

Vi i UngDialog har over lang tid utforsket og studert dialog og øvelser som fremmer dialog i tro- og livssynsdialog. Vi kan tilby:

 

  1. Kunnskap om hva en dialog egentlig skal være
  2. Retningslinjer for det som oppfattes som god dialog
  3. Dialogøvelser som fremmer en sunn dialog om tro- og livssyn

Kursing i tro- og livssynsdialog

Ungdialog ønsker å dele den kunnskapen og den erfaringen vi har med dialog. Vi kommer gjerne til deg for å ta et kurs enten du er:

– Et tro- eller livssynssamfunn
– En organisasjon
– En skole eller en skoleklasse

Søk i UngDialog sitt nettverk

UngDialog sitt nettverk kan være et nyttig sted å starte søket etter en dialogpartner. Her kan du finne ulike organisasjoner og livssyn som:

– Religioner, trossamfunn eller livssyn
– Organisasjoner som befatter seg med tro og livssyn
– Organisasjoner som befatter seg med unge og unge voksne

Benytt deg av UngDialogs mange dialogressurser

Øvelser og dialogressurser

Ønsker dere å øve dere på å holde en dialog eller på å ha dialog med noen, så kan dere finne mange ulike øvelser og tips.

Kursing i tro- og livssynsdialog

Noen ganger er det bedre å få besøk av noen for å effektivisere innlæringen av dialog som en metode i tro- og livssynsdialogen.

Søk i UngDialog sitt nettverk

Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre medlemsorganisasjoner, støttespillere eller ulike tro og livssyn så sjekk vårt nettverk.

Aktiviteter arrangert av UngDialog

Ungdomslederseminar

Vandring til hinduene

Hva er neste aktivitet?

Ungdialog arrangerer mange type aktiviteter igjennom året.

 Delta på den neste!

Det beste med UngDialog er at man får møte mennesker av ulike trosretninger i en setting hvor man faktisk kan bli bedre kjent og stille de utfordrende spørsmålene.

Vegard Amundsen

Mormoner, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

UngDialog samarbeider med mange ulike aktører i samfunnet

Kirkelig dialogsenter

Humanistisk ungdom er organisasjonsmedlem i UngDialog

Følg oss på sosiale medier for å få med deg det som skjer og det som har skjedd