Hjem
UngDialog logo

Kommende aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. desember - Dialogmiddag

 

UngDialog inviterer unge tros- og livssynsledere, våre medlemmer og samarbeidspartnere til en kompetansehevende og nettverkskapende aften. Tema og program for dialogmiddagen kommer.

 

Når: 17. desember

Tid: Kl. 16 – 20

Sted: Initiatives of Change sitt hus, Sophus Lies gate 5

 

 

 

UngDialogs sentralledd og Oslo lokallag avholdt årsmøte samlet

den 30. september 2015. Se den nye styregruppen for høst 2015 -

september 2016 her.

 

 

Dialogaktiviteter

Dialog-kafé (minidialog), dialogmiddag, dialogseminar og

ledertrening står på UngDialogs årsplan. Ønsker du å delta?

Meld deg opp til å motta nyheter fra UngDialog ved å sende

navn og nummer til info@ungdialog.no

 

 

Ekstremisme prosjekt

UngDialog vil i vinter avslutte prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» som besøker fritidsklubber. Prosjektet har som mål å møte unge med informasjon om religiøs ekstremisme, stimulere til en kritisk diskusjon og åpne et rom for dialog ungdommen i mellom. Fokus vil være på dialog som verktøy for forebygging av ekstremisme.

 

Fra og med 2016 vil UngDialog videreføre prosjektet inn til tros- og livssynssamfunns ungdomsgrupper/organisasjoner. Målet er kompetanseheving, diskusjon og dialog. UngDialog vil dele kunnskap og kompetanse om tematikken tilegnet gjennom arbeid med prosjektet. Ønsker du å få besøk? Send mail til info@ungdialog.no

 

15. desember avsluttes prosjektet med markering på Rådhuset i Oslo - send oss mail hvis du ønsker besøk!

 

Invitasjoner fra samarbeidspartnere

 

Menneskebibliotek - Norsk Folkehjelp

 

UngDialog inviterer sine medlemmer og kontakter til å bidra som menneskebok. Som menneskebok stiller du opp som levende bok og møter andre ansikt til ansikt for å svare åpent på spørsmål og fortelle din historie.

 

"Menneskebiblioteket er for deg som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med - men som vi ofte har mange meninger om."

 

Norsk Folkehjelp arrangerer menneskebibliotek og UngDialog er invitert til å delta ved å rekruttere menneskebøker.

 

"Menneskebiblioteket formidler virkelige historier om mennesker som blir utsatt for fordommer som får negative konsekvenser i hverdagen. Bland bøkene finner du for eksempel homofile, muslimer, hiv-positive, personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere, asylsøkere og flyktninger."

 

Les mer om menneskebiblioteker her. Se klipp av "Menneskebibliotek: Muslim" her.

 

Ønsker du å bidra som menneskebok? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

 

 

 

 

Aksjon: Dialog!

 

UngDialog sitt Aksjon: Dialog! prosjekt ble gjennomført høsten 2013. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

 

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

 

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

 

Vi takker FriFond for prosjektstøtten.

UngDialog aktiviteter

Mindialog

Bilde Minidalog

Dialogseminar

Bilde dialogseminar

Dialogmiddag

Bilde Dialogmiddag

Andre aktiviteter

Bilde Andre aktiviteter

Kontakt oss: info@ungdialog.no www.facebook.com/ungdialog Organisasjons nr.: 997 002 989

Copyright © All Rights Reserved