2

Start dialogarbeidet ved å trykke i menyen.

«Felleskap gjennom dialog»

UngDialog legger til rette for at folk fra ulike tro- og livssyn skal kunne møtes og bli kjent.

Bli med du også!

!

Start dialogarbeidet ved å trykke i menyen.

Finn en partner å ha en dialog med i nettverket eller finn en øvelse i dialogressursene.

Aktivitet

Ungdomsleder-seminar

Fant sted den 18. og 19. november og inneholdt dialogøvelser, innlegg om Book of Mormon, den nye tro og livssynsloven og besøk til synagogen.

Intervju i Utrop med UngDialog

Nettavisen Utrop tok en prat med Irene og Amadeus.

Avisartikkel

Prosjekt: "Min tro"

Min tro er et filmprosjekt som tar for seg unge menneskers personlige syn på sin egen tro.

Prosjektet har fått 50 000 kroner i støtte fra Oslo kommune gjennom OXLO (Oslo xtra large).

Avisartikkel

Siste aktivitetene arrangert av UngDialog

Dialogseminar på Nansenskolen
OXLO Konferanse 2016
Vandring til buddhisttemplet

Møte mellom mennesker av ulike trosretninger

Det beste med UngDialog er at man får møte mennesker av ulike trosretninger i en setting hvor man faktisk kan bli bedre kjent og stille de utfordrende spørsmålene. Vegard Amundsen

Mormoner, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Benytt deg av UngDialogs mange dialogressurser

Øvelser og dialogressurser

Ønsker dere å øve dere på å holde en dialog eller på å ha dialog med noen, så finner dere mange ulike øvelser og tips i våre dialogressurser.

Kursing i tro- og livssynsdialog

Noen ganger er det bedre å få besøk av noen for å effektivisere innlæringen av dialog som en metode i tro- og livssynsdialogen.

Søk i UngDialog sitt nettverk

Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre medlemsorganisasjoner, støttespillere eller ulike tro og livssyn så sjekk vårt nettverk.
UngDialog samarbeider med mange ulike aktører i samfunnet

Kirkelig dialogsenter

Humanistisk ungdom er organisasjonsmedlem i UngDialog

Følg oss på sosiale medier for å få med deg det som skjer og det som har skjedd