Aksjon: Dialog!

 

UngDialog sitt Aksjon: Dialog! prosjekt ble gjennomført høsten 2013. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

 

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

 

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

 

Vi takker FriFond for prosjektstøtten.

UngDialog logo

UngDialog inviterer til å bli med i vårt prosjekt, "Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke"

 

De siste dagers hendelser har igjen vist oss viktigheten av å stå sammen, og av å ta avstand fra hat og stigmatisering.

 

Vi i UngDialog tror at det å snakke mer sammen på tvers av både tro og tvil fører til økt respekt og tettere samarbeid mellom mennesker.

 

Vi arbeider derfor for at dialog skal bli et kommunikasjonsverktøy som unge i vårt samfunn mestrer og bruker aktivt.

 

For oss er dialog en samtaleform som åpner dørene til økt forståelse og samhold, på tvers av skillelinjer. Gjennom samtaleformen blir fordommer brutt ned, misoppfatninger rettet opp og broer bygget.

 

Denne tilnærmingen er helt essensiell når vi nå går i gang med vårt prosjekt: «Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke.».

 

I løpet av våren vil vi besøke fritidsklubber i Oslo-området for å snakke om dialog og ekstremisme.

En hovedmotivasjon for oss er at vi ønsker å invitere ungdommen til å snakke om et tema som ofte omhandler dem selv, men som de sjelden får anledning til å utrykke sine meninger om.

 

Vi ønsker å trekke frem viktigheten med respekt for meningsmangfold, samtidig som vi vil fokusere på nødvendigheten med faktabasert og kritisk tenking.

 

Bruk av dialog som verktøy for god kommunikasjon vil bli særlig vektlagt, og vil bli lagt frem til de unge som et konkret verktøy i arbeidet med forebyggingen av ekstremisme.

 

 

"Hei!

 

Vi er nå ca 50 organisasjoner som støtter markeringen 21. mars mot rasisme, muslimhat og antisemittisme, og det kommer inn nye tilslutninger hver dag! Se listen her: https://www.facebook.com/events/1557884964470941/

 

Dette viser at vi er mange på tvers av ulik bakgrunn og ståsted som mener at denne internasjonale markeringen, på selve FN-dagen mot rasisme, er viktig. Derfor må vi alle sammen sørge for at det kommer mange på Youngstorget lørdag kl. 14.30.

 

Det kan dere gjøre ved at dere selv kommer, og at dere tar med medlemmer i deres organisasjoner og familie og venner.

 

Dere oppfordres også til å henge opp vedlagt plakat, spre vedlagte løpesedler og spre denne lenken: https://www.facebook.com/events/1557884964470941/

 

Hvis deres organisasjon har egen nettside ber vi om at dere informerer om markeringen der, og oppfordrer folk til å bli med.

 

Vi sees på lørdag!

 

Vennlig hilsen

Mariette Lobo"

Invitasjoner fra samarbeidspartnere

 

Menneskebibliotek - Norsk Folkehjelp

 

UngDialog inviterer sine medlemmer og kontakter til å bidra som menneskebok. Som menneskebok stiller du opp som levende bok og møter andre ansikt til ansikt for å svare åpent på spørsmål og fortelle din historie.

 

"Menneskebiblioteket er for deg som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med - men som vi ofte har mange meninger om."

 

Norsk Folkehjelp arrangerer menneskebibliotek og UngDialog er invitert til å delta ved å rekruttere menneskebøker.

 

"Menneskebiblioteket formidler virkelige historier om mennesker som blir utsatt for fordommer som får negative konsekvenser i hverdagen. Bland bøkene finner du for eksempel homofile, muslimer, hiv-positive, personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere, asylsøkere og flyktninger."

 

Les mer om menneskebiblioteker her. Se klipp av "Menneskebibliotek: Muslim" her.

 

Ønsker du å bidra som menneskebok? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

 

 

 

Invitasjon "Summerschool Religions in the Global World"

 

UngDialog medlemmer er invitert av EIYN (European Interfaith Youth Network) til "Summerschool 2015", som finner sted siste uken i august, 2015, i Fiera di Primiero/Dolomiti - i Trentino, Italia, organisert av Istituto Universitario Sophia of the Focolare-Mouvement.

 

"There are 50 places for students above 18 years old, who are interested in the interference of politics, economy and sociology - with the great religions of the world. (...) The Summerschool is free of charge for these 50 students - the fees are payed by the Region of Trentino. The students have only to provide for the journey."

 

Les hele invitasjonen her. Interessert i å delta? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

Gratulerer med et vellykket organisasjonsår 2014, UngDialog - fra årsmøte i september

UngDialog aktiviteter

Mindialog

Bilde Minidalog

Dialogseminar

Bilde dialogseminar

Dialogmiddag

Bilde Dialogmiddag

Andre aktiviteter

Bilde Andre aktiviteter

Kontakt oss: info@ungdialog.no www.facebook.com/ungdialog Organisasjons nr.: 997 002 989

Copyright © All Rights Reserved