Aksjon: Dialog!

 

UngDialog sitt Aksjon: Dialog! prosjekt ble gjennomført høsten 2013. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

 

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

 

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

 

Vi takker FriFond for prosjektstøtten.

UngDialog logo

UngDialog inviterer til å bli med i vårt prosjekt, "Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke"

 

De siste dagers hendelser har igjen vist oss viktigheten av å stå sammen, og av å ta avstand fra hat og stigmatisering.

 

Vi i UngDialog tror at det å snakke mer sammen på tvers av både tro og tvil fører til økt respekt og tettere samarbeid mellom mennesker.

 

Vi arbeider derfor for at dialog skal bli et kommunikasjonsverktøy som unge i vårt samfunn mestrer og bruker aktivt.

 

For oss er dialog en samtaleform som åpner dørene til økt forståelse og samhold, på tvers av skillelinjer. Gjennom samtaleformen blir fordommer brutt ned, misoppfatninger rettet opp og broer bygget.

 

Denne tilnærmingen er helt essensiell når vi nå går i gang med vårt prosjekt: «Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke.».

 

I løpet av våren vil vi besøke fritidsklubber i Oslo-området for å snakke om dialog og ekstremisme.

En hovedmotivasjon for oss er at vi ønsker å invitere ungdommen til å snakke om et tema som ofte omhandler dem selv, men som de sjelden får anledning til å utrykke sine meninger om.

 

Vi ønsker å trekke frem viktigheten med respekt for meningsmangfold, samtidig som vi vil fokusere på nødvendigheten med faktabasert og kritisk tenking.

 

Bruk av dialog som verktøy for god kommunikasjon vil bli særlig vektlagt, og vil bli lagt frem til de unge som et konkret verktøy i arbeidet med forebyggingen av ekstremisme.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med flere dialoginteresserte mennesker som kan tenke seg å delta som dialog-utøver.

 

Gjennom din rolle som dialog-utøver vil du møte ungdom til viktige samtaler om radikalisering og ekstremisme, og samtidig være med på å fremheve hvordan dialog kan være et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge dette.

 

For at du som dialog-utøver skal føle deg trygg nok til å møte ungdommene med kunnskap og forståelse vil du få kursing av eksperter innenfor områder som ekstremisme, konflikthåndtering, dialog og pedagogikk.

 

Denne kursingen er gratis mot at du forplikter deg til å gjennomføre to fritidsklubbesøk.

 

Vi har kun ti ledige plasser igjen, og vi oppfordrer alle som har lyst til å være med til og sende en mail til post@ungdialog.no innen fredag 16.januar klokken 12.00. Skriv gjerne noen setninger om hvem du er, og hvorfor du har lyst til å delta.

 

Den første av to kurshelger finner sted allerede førstkommende helg, og vi oppfordrer alle som ønsker å delta til å sjekke ut vår hjemmeside for ytterligere informasjon vedrørende datoer for de kommende kurshelgene.

 

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Les hele saken her

UngDialog lokallag

UngDialog, Oslo lokallag inviterer til sin første minidialog.

 

Tema: Ytringsfrihet og krenkelse.

 

"Ytringsfrihet, er den absolutt? Bør man ta hensyn til religiøse følelser når man ytrer seg offentlig, og hvordan skal man reagere når man føler seg krenket?"

 

Tid: Tirsdag 24. februar, kl. 18-20

 

Sted: Rom for tro og tanke i Fredrikkebygget på Blindern. (Under trappen ved treningssenteret).

 

Hvem: Alle med interesse for dialog, religion og livssyn.

 

Join eventen her eller send mail til oslo.lokallag@ungdialog.no.

Invitasjoner samarbeidspartnere

 

Menneskebibliotek - Norsk Folkehjelp

 

UngDialog inviterer sine medlemmer og kontakter til å bidra som menneskebok. Som menneskebok stiller du opp som levende bok og møter andre ansikt til ansikt for å svare åpent på spørsmål og fortelle din historie.

 

"Menneskebiblioteket er for deg som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med - men som vi ofte har mange meninger om."

 

Norsk Folkehjelp arrangerer menneskebibliotek og UngDialog er invitert til å delta ved å rekruttere menneskebøker.

 

"Menneskebiblioteket formidler virkelige historier om mennesker som blir utsatt for fordommer som får negative konsekvenser i hverdagen. Bland bøkene finner du for eksempel homofile, muslimer, hiv-positive, personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere, asylsøkere og flyktninger."

 

Les mer om menneskebiblioteker her. Se klipp av "Menneskebibliotek: Muslim" her.

 

Ønsker du å bidra som menneskebok? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

 

Invitasjon Ungdommens Bystyremøte 2015

2 representanter fra UngDialog mellom 13-18 år er invitert til å delta på Ungdommens Bystyremøte. UBM er en av de viktigste arenaene for ungdoms innflytelse i Oslo. Dere kan være med og stemme frem fem saker som Oslo Bystyre skal behandle i 2015.

 

Påmeldingsfrist 28. januar. Send mail til info@ungdialog.no. Les mer her.

 

Invitasjon "Summerschool Religions in the Global World"

 

UngDialog medlemmer er invitert av EIYN (European Interfaith Youth Network) til "Summerschool 2015", som finner sted siste uken i august, 2015, i Fiera di Primiero/Dolomiti - i Trentino, Italia, organisert av Istituto Universitario Sophia of the Focolare-Mouvement.

 

"There are 50 places for students above 18 years old, who are interested in the interference of politics, economy and sociology - with the great religions of the world. (...) The Summerschool is free of charge for these 50 students - the fees are payed by the Region of Trentino. The students have only to provide for the journey."

 

Les hele invitasjonen her. Interessert i å delta? Ta kontakt med UngDialog på info@ungdialog.no.

Gratulerer med et vellykket organisasjonsår, UngDialog - fra årsmøte i september

UngDialog aktiviteter

Mindialog

Bilde Minidalog

Dialogseminar

Bilde dialogseminar

Dialogmiddag

Bilde Dialogmiddag

Andre aktiviteter

Bilde Andre aktiviteter

Kontakt oss: info@ungdialog.no www.facebook.com/ungdialog Organisasjons nr.: 997 002 989

Copyright © All Rights Reserved