Tro og livssynsvanding til ICC moskeen

22. februar 2018, kl. 18.00, Tøyenbekken 24, 0188 Oslo

Bli med på en aktivitet og møt mennesker med ulik tro og livsssyn

Sportsdagene april 2018

Sportsdagene april 2018

TUSEN TAKK Vi vil takke alle som kom og gjorde disse dagene til en stor begivenhet! Pass på å sjekke galleriet og videoen under her i artikkelen for å se hva som skjedde. Vi ønsker alle årets deltakere velkommen neste år og ønsker alle trossamfunn som ikke enda har...

les mer
Sportsdagene april 2018

Sportsdagene april 2018

TUSEN TAKK Vi vil takke alle som kom og gjorde disse dagene til en stor begivenhet! Pass på å sjekke galleriet og videoen under her i artikkelen for å se hva som skjedde. Vi ønsker alle årets deltakere velkommen neste år og ønsker alle trossamfunn som ikke enda har...

les mer

Benytt deg av UngDialogs mange dialogressurser

Øvelser og dialogressurser

Ønsker dere å øve dere på å holde en dialog eller på å ha dialog med noen, så kan dere finne mange ulike øvelser og tips.

Kursing i tro- og livssynsdialog

Noen ganger er det bedre å få besøk av noen for å effektivisere innlæringen av dialog som en metode i tro- og livssynsdialogen.

Søk i UngDialog sitt nettverk

Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre medlemsorganisasjoner, støttespillere eller ulike tro og livssyn så sjekk vårt nettverk.

Aktiviteter arrangert av UngDialog

Ungdomslederseminar

Vandring til hinduene

Hva er neste aktivitet?

Ungdialog arrangerer mange type aktiviteter igjennom året.

 Delta på den neste!

«Det beste med UngDialog er at man får møte mennesker av ulike trosretninger i en setting hvor man faktisk kan bli bedre kjent og stille de utfordrende spørsmålene».

Vegard Amundsen

Mormoner, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

UngDialog samarbeider med mange ulike aktører i samfunnet

Kirkelig dialogsenter

Humanistisk ungdom er organisasjonsmedlem i UngDialog

Følg oss på sosiale medier for å få med deg det som skjer og det som har skjedd