UngDialog logo

”UngDialog – Arbeider for å bygge broer, minske avstand og fremme dialog.”

Oppkommende UngDialog aktiviteter

 

10. April 2014 - Debatt på Litteraturhuset; Dialog som våpen mot radikalisering

På invivitasjon fra UngOrg organiserer UngDialog debatt på Litteraturhuset .

 

Tema

Hva er radikalisering, og hvordan kan man forhindre utviklingen av ekstreme holdninger blant ungdommer? Er radikalisering kun et uttrykk for en spesifikk religiøs, politisk eller ideologisk overbevisning, eller kan det vel så gjerne være en identitetsmarkør, eller et ungdomsopprør? Og hva når disse holdningene får utslag i voldelige handlinger? Det er klart for debatt i Litteraturhusets kjeller når vi går tettere på hvorfor unge mennesker radikaliseres, og på hvilken måte dialog kan være et våpen for å bekjempe dette.

 

Panel

Yousef Assidiq (Samfunnsdebattant og skribent)

Lars Gule (Filosof og samfunnsdebattant)

Bjørn Erik Øvrum (Politioverbetjent, Kriminalitetsforebyggende koordinator Oslo politidistrikt)

TBA

 

Ordstyrer: Dan-Raoul Miranda (Humanistisk Ungdom)

 

Tid og sted

Kl. 19.00-20.30

Kjelleren, Litteraturhuset Oslo

 

Se hvem som deltar på event på facebook: facebook.com/events/nydebatt

 

---

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med UngDialog.

 

 

Kulturdepartementet -

STL & UngDialog samarbeidsprosjekt om religiøs ekstremisme og konservative holdninger

UngDialog vil i samarbeid med STL arbeide med et prosjekt om hvordan møte religiøs ekstremisme i Norge. Invitasjonen kommer fra Kulturdepartementet og tilskuddet er knyttet til Regjeringens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

 

7. mai - Minidialog

UngDialog arrangerer minidialog 7. mai kl. 18.00. Informasjon om tema og sted kommer.

 

 

 

Andre aktiviteter

12. April - Turbandagen

Bli med på turbandagen 12 April kl. 12-17 på Rådhusplassen i Oslo!

 

Se informasjon på facebook: facebook.com/turbandagen

 

 

15. mai - STLs gjestebud 2014

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) inviterer til dagskonferanse med Charles Taylor torsdag 15. mai kl. 0900-15.00 på Litteraturhuset i Oslo.

 

Tema for konferansen er tro, sekularitet og livssynspolitikk: Hvordan bør staten forholde seg til religion? Hvordan kan vi forstå vår sekulære tidsalder i Vesten, og hvordan kommer allmennmenneskelig søken etter mening til uttrykk?

 

Påmelding sendes stl@trooglivssyn.no innen 5. mai.

 

Last ned program for konferansen her.

 

 

Aksjon: Dialog!

 

UngDialog sitt Aksjon: Dialog! prosjekt ble gjennomført høsten 2013. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

 

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

 

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

Vi takkerFriFond for prosjektstøtten.

 

UngDialog aktiviteter

Mindialog

Bilde Minidalog

Dialogseminar

Bilde dialogseminar

Dialogmiddag

Bilde Dialogmiddag

Andre aktiviteter

Bilde Andre aktiviteter

Kontakt oss: post@ungdialog.no www.facebook.com/ungdialog Organisasjons nr.: 997 002 989

Copyright © All Rights Reserved