Humanistisk Ungdom

E-post: ungdom@human.no
Telefon: 23 15 60 90
Nettside: www.humanistiskungdom.no

Samarbeidsmuligheter

  • Tro og livssynsprosjekter
  • Invitasjoner til dialog

Landsorganisasjonen for Norges barne og ungdoms-organisasjoner

E-post: lnu@lnu.no 
Telefon: 23 31 06 00
Nettside: www.lnu.no

Samarbeidsmuligheter

  • Gir ut midler til prosjekter for barn og unge innenfor flere kategorier, blant annet mangfold og integrering.

Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn

E-post: stl@trooglivssyn.no 
Telefon: 23 08 13 39
Nettside: www.trooglivssyn.no

Samarbeidsmuligheter

  • Tro og livssynsorganisasjon for voksne
  • Deler ut dialogmidler til drift
Share This