UngDialogs administrasjonssekretær stilling er ledig og på valg ved årsmøtet 29. september.

 

UngDialog er en ung organisasjon i vekst. I året som har gått har UngDialog doblet vårt medlemstall og betydelig økt vårt aktivitetsnivå. Dialog-kafé med eksperter, og tros- og livssynsvandring har vært høydepunkt. Vi har også jobbet med en av de nåværende største debatter: ekstremisme. Prosjekt Aksjon: Ekstremisme! -La oss snakke har hatt 8 besøk til tros- og livssynssamfunn, med diskusjon og dialog om hvordan å bekjempe ekstremisme.

 

Administrasjonssekretær stillingen er en 20% ansettelse, med 60 200 kr i lønn fra september 2016 – september 2017. Administrasjonssekretæren foretar en stor del av det administrative arbeidet til organisasjonen og jobber etter styrets vedtak. Vi ser etter en person med kompetanse og erfaring i organisasjonsarbeid og administrative oppgaver, som har 1-3 års utdanning fra universitet eller høyskole.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Støtte og hjelpe styremedlemmene i sine oppgaver og i gjennomføringen av aktiviteter og prosjekter
  • Støtte styreleder i forberedelse til styremøter og å behandle forespørsler
  • Administrativt arbeid med å svare på mail, oppdatere organisasjonsinformasjon, referat
  • Mulig arbeid med økonomi, søknadsskriving, sosiale medier og nettside etter styrets sammensetting
  • Opprettholde kontakt med UngDialogs medlemmer og støttespillere
  • Planlegge UngDialogs årsmøte september 2017 i samarbeid med styret

 

Formål: UngDialog arbeider for å fremme dialog som verktøy, være en møteplass og et nettverk for tros- og livssynsengasjerte unge. For å nå organisasjonens mål og for å iverksette organisasjonens årsplan ansetter UngDialog en administrasjonssekretær.

 

Vi ser etter en person som kan arbeide selvstendig og strukturer, med gode samarbeidsevner. Hvis du er aktiv og har pågangsmot for å lykkes, så er dette rette plassen for deg. Du vil få økt din kompetanse, få nettverk, utfordringer og venner.

 

Arbeidsperioden er fra starten av oktober 2016 til ca. 2 uker etter UngDialogs årsmøte september 2017.

 

For å søke på stillingen, skriv litt om deg selv, din erfaring og motivasjon for å jobbe som UngDialogs administrasjonssekretær. Inkludert kontaktinformasjon slik at vi kan nå deg. Send søknad til info@ungdialog.no innen 25. september. Administrasjonssekretær blir valgt inn på UngDialogs årsmøte 29. september.