For andre år på rad inviterer UngDialog til sportsdager arrangert av og for unge fra ulike tros og livssynssamfunn.

Det arrangeres i år to dager og alle organisasjoner kan melde opp 2 lag hver til sportsgren

Vallhall Arena – Lørdag 21 april kl. 11:00-17:00
Aktiviteter:
Fotball, volleyball,
badminton (spesielt for kvinner)

Ekeberghallen – Søndag 22. April kl. 12:00-16:00
Aktiviteter:
Cricket

For at vi skal ha god tid til å legge kampoppsett ber vi om at lag meldes inn før 28.2 til Info@ungdialog.no

For spørsmål ring 48 33 22 43