Velkommen til tros- og livssynsvandring til Humanistisk Ungdom (HU). UngDialog inviterer deg videre på vår tros- og livssynsvandring, hvor vi hver måned arrangere et besøk med unge og unge voksne i et nytt tros- og livssynssamfunn i Oslo og Omegn.

Program:
17:30 – Oppmøte
18:00 – Introduksjon om humanisme og Human-Etisk Forbund
18:30 – Omvisning
19:00 – Filosoficafe
19:30 – Sosialt med brettspill.

Bli med!
Har du lyst til å bli kjent med unge i tros- og livssynssamfunn? Bli med! Tros- og livssynsvandringene er åpent for alle interesserte. Meld deg på gjennom eventen eller ved å sende e-post til irene@ungdialog.no.

Velkommen!