Hva betyr døden for livet?

 

Sted: Deichman Hovedbibliotek
Arne Garborgs plass 4, 0179 Oslo

Dato: 4. April

Tid: 17.30 – 19.00

Arrangementet er gratis

«Døden er den største av alle overraskelser. Derfor sparer vi den til slutt.» -Carlos Castaneda

Hva skjer etter døden? Er det tabubelagt å snakke om døden? Blir den gjemt bort? Kan visshet om døden ha en positiv innvirkning på livet? Dette er noen av spørsmålene vi snakker om i denne runden av Store spørsmål.

Vi inviterer ulike tros- og livssynssamfunn til å sammen diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Her skal vi snakke om menneskelige livsutfordringer. Hvordan forholder de ulike tros- og livssynssamfunnene seg til store spørsmål?

Samtaleleder: Mohamed Abdi fra Morgenbladet
I panelet: Yasmine F. Angell Morchid, Neda Schulz og Sumaiya Khan

Musikkopptreden av Camilla Rosenlund

Serien arrangeres med støtte fra Kulturdepartementet og i samarbeid med UngDialog, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og Minotenk.

Arrangementet er gratis.