Fredag 9.3 ble Romerike lokallag stiftet som UngDialogs andre lokallag. På møtet ble Vegard Amundsen valgt inn som leder, Sabah Chugthai som styremedlem og Marie Hallan som styremedlem.

UngDialog har det siste året fokusert på å utvide sin organisasjon og dette er første steget videre i en ekspansjon.

Lokallaget tar på seg å arrangere en vandring og en dialogcafé det første året, men det kan også hende at det blir flere aktiviteter.