Om UngDialog

UngDialog i media

Les NUK sin erfaring med tros- og livssynsdialog og UngDialog (mars 2016)

Dialog; a tool for peacebuilding (mars 2015) – re: PEACE Magazine, Universitetet i Tromsø

Dialog; a tool for peacebuilding (mars 2015)

Ungt initiativ til dialog om livssyn (mars 2011) – Fritanke.no

Ungt initiativ til dialog om livssyn (mars 2011)

Ungdialog er stiftet (februar 2011) – Trooglivssyn.no

Ungdialog er stiftet (februar 2011)
NRK dagsrevyen om gjestebud på slottet (oktober 2015)
Debatt på Litteraturhuset (April 2012)

Heller dialog enn debatt (februar 2011) – Utrop.no

Heller dialog enn debatt (februar 2011)

Artikkel om UngDialog (skrevet av Irene Incerti) – publisert i Religionslærernes tidsskrift, andre utgivelse 2011 (2/11), s. 71-72.

Artikkel om UngDialog (skrevet av Irene Incerti) s. 71-72