Om UngDialog

Styret

UngDialog-styret er motoren til organisasjonen! Styret jobber hard med å gjennomføre medlemmers idéer, planlegge aktiviteter og organisasjonsutvikling. Mange mail må leses og mange forespørsler må besvares – styret har en aktiv rolle i formingen av organisasjonen!

Styre-arbeidet er basert på sterkt engasjement og frivillig innsats. Styret møtes månedlig for styremøter og er aktivt med på UngDialogs arrangementer. Interessert i styrearbeid? En valgkomité forbedrer et forslag til valg av styre til årsmøte. Kontakt info@ungdialog.no.

Styret består av kompetente unge og unge voksne innen:

  • Lederskap
  • Økonomi
  • IT (f. eks nettside utvikling)
  • Rekruttering
  • Fotografi
  • Skrivekunst
  • Sosiale medier og synlighet
  • Media håndtering
  • Arrangering av aktiviteter og/eller prosjekter

Styret velges på årsmøte og sitter i en periode på ett år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Årets styregruppe består av leder og økonomiansvarlig som valgtes særskilt på årsmøte, 3 ordinære styremedlemmer og 2 varamedlemmer. UngDialog prøver å oppnå en så god personlig tros- og livssynsrepresentasjon i styret som mulig basert på personlige egenskaper.

Årsmøte 2016 stemte inn Amandus Amadeus M. Syed-Bøe inn som UngDialogs administrasjonssekretær.

Kontaktpersoner

Ina Kim Holmgren Johansen

Ina Kim Holmgren Johansen

Kommunikasjonsrådgiver

Kontakt: info@ungdialog.no eller ina@ungdialog.no

Mobil: 47 29 60 78

 

Amadeus Amandus M. Syed-Bøe

Amadeus Amandus M. Syed-Bøe

Administrasjonssekretær

Kontakt: info@ungdialog.no eller amadeus@ungdialog.no

Mobil: 48 33 22 43

Sentralsstyret

Amandus Amadeus M. Syed-Bøe

Amandus Amadeus M. Syed-Bøe

Styreleder

Ahmadiyya muslim
Ina Kim Holmgren Johansen

Ina Kim Holmgren Johansen

Kommunikasjonsrådgiver

Kristen
Vegard Amundsen

Vegard Amundsen

Varamedlem

Fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Oslo lokallagsstyret

Sabah Chughtai

Sabah Chughtai

1. varamedlem

Ahmadiyya muslim

Prosjekt kontrakter

Hanna Strand Gullaksen

Hanna Strand Gullaksen

Regnskapsansvarlig

Miriam Sørlie Larsen

Miriam Sørlie Larsen

Foto-prosjekt

Stian Gran Peters

Stian Gran Peters

Foto-prosjekt