Nettverk

UngOrg

UngDialog er medlem i UngOrg (tidligere BURO). Gjennom medlemskap får UngDialog organisatorisk støtte og veiledning, slik som kurs i søknadsskriving.

‘Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av om lag 60 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og bistår medlemmene våre med kurs og oppfølging.’ (Tatt fra buro.unginfo.oslo.no, mars 2016)

www.buro.unginfo.oslo.no