Nettverk

UngDialog har ett organisasjonsmedlem:

‘Humanistisk Ungdom er en organisasjon for ungdom mellom 15 og 25 år som identifiserer seg med livssynet humanisme. Humanistisk Ungdom er både en interesseorganisasjon for unge humanister, og et livssynsfellesskap for egenutvikling og sosialt samvær.’ (Tatt fra humanistiskungdom.no, mars 2016)

humanistiskungdom.no