Nettverk

Medlemskap for organisasjoner i UngDialog

UngDialog er nettverket i Norge for tros- og livssynsgrupper/organisasjoner for unge/unge voksne.

UngDialogs nettverk kan tilby

  • kontakt mellom tros- og livssynsungdomsgrupper/organisasjoner
  • kompetanseheving
  • informasjonsutveksling
  • samarbeidsprosjekter.

Kontaktliste til ungdialogs nettverk kommer snart

Kontaktlisten vil tjene som en mulighet for alle UngDialogs samarbeidspartnere å vite om og vite litt om hverandre. På denne måten håper vi at kontakt kan oppstå mellom ulike tros- og livssynsamfunn. Vi håper at dette også vil resultere i flere prosjekter og aktiviteter på tvers av tro og livssyn.

UngDialogs samarbeidspartnere