vipps-nullstress

UngDialog har nå gjort det lettere for deg som medlem å fortsette å være medlem!

Vi i UngDialog har i disse dager sendt ut faktura for medlemskontigent 2016. Men du kan også betale med Vipps! Søk opp vårt Vipps-nummer 10377 eller søk på UngDialog.

Medlemskontigent er et nødvendig gode (og oppleves forhåpentligvis ikke som et onde) for en frivillig organisasjon. Det er medlemskontigenten som sørger for at vi kan arrangere aktiviteter som dialog-kafé, seminarer og den årlige dialog-middagen. Det er derfor både viktig og nødvendig at du betaler kontigenten din og vi blir veldig glade for at du vil være betalende medlem! Vi har satt en ganske lav sum på kontigenten (50,- nok for medlemmer under 30 år og 100,- nok for støttemedlemmer som er over 30 år) fordi vi vil at alle våre medlemmer skal ha lyst og mulighet til å betale vår kontigent.

I år ble det en sen utsendelse av faktura, og det er kanskje noen som tror de har betalt kontigenten tidligere i år, men sånn er det altså ikke. Vi har ikke sendt ut faktura for 2016 tidligere i år, så innbetaling gjelder for alle medlemmer!

Så Vipps i vei til nummer 10377 og få det gjort!