Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet baserer seg på intervjuer fra unge mennesker av ulike tro og livssynsretninger i Norge. Vi ønsker gjennom å intervjue helt normale gjennomsnittlige unge mennesker å fange den ordinære troen. Vi vil igjennom intervjuene utforske tro, tvil, ritualer og hvordan troen spiller inn i hverdagslivet.

Prosjektets målgruppe er unge mennesker som har interesse av tro og livssyn og skoler/lærere som underviser i KRLE faget.

Prosjektet fikk i August 50 000 kroner i støtte fra Oslo kommune gjennom OXLO til å gjennomføre prosjektet.

Prosjektplan:
Oktober – anskaffe utstyr og kontakte ulike trossamfunn og livssyn
November – begynte pilotfilming med noen utvalgte trossamfunn og livssyn
Desember – redigere det som så langt har blitt filmet
Januar – mars – filme hos resterende trossamfunn og livssyn
mars – juni – redigering av filmer