Dialogressurser

Lær mer om dialog

I dialogen ligger fokuset på aktiv lytting, likestilling, stille åpne spørsmål og ikke på debatt eller å fremme egne synspunkter over andres. Målet er å få en bedre forståelse av hva som driver og er viktig for andre mennesker. I møte med andre ser man også seg selv tydeligere.

 

Dialogplakat og utdypning, STL

Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL) engasjerte i 2010 Helge Svare, filosof ved Arbeidsforskningsinstituttet, til å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt om STL som dialogisk organisasjon. De gode rådene dette arbeidet har munnet ut i deles i dialogplakaten. Hentet fra: www.trooglivssyn.no 

Last ned dialogplakaten og utdypning: