Dialogressurser

Gode råd for dialog

Les deg opp på hvordan dialog best gjennomføres.

Lær mer om dialog

Let igjennom våre dialogressurser for å lære mer om dialog og finne øvelser.

Dialogkursing

Ønsker dere å ha en «hands on» opplevelse av å lære dialog så ta kontakt med oss.

Hva er dialog?

Hva er dialog, hvordan kan jeg være dialogisk i min kommunikasjon, hvem kan møtes til dialog og hvordan fungerer dialog i praksis? UngDialog mener at dialog en er særegen samtaleform, som gjør det mulig å forstå den andre og legger grunnlag for å ta samfunnsansvarlige valg. I UngDialog har vi tilegnet oss kompetanse på dialog – vi vil dele den med deg!

Tanker om dialog

Dialog er en virkningsfull kommunikasjons form, med slående resultater. I et åpent møte med menneske, ansikt til ansikt, kan man oppnå en forståelse, basert på respekt, likestilling og vilje til å lære. Dialog handler om aktiv lytting, stille åpne spørsmål og ikke tro du vet hva den andre mener. I dialogen kan man oppnå en forståelse som åpner nye muligheter for samarbeid, like mye i hjemmet og på skolen som på kontoret og i det offentlige rom.

Vi i UngDialog arbeider for at dialog skal bli et verktøy som dagens unge mestrer. Vi arbeider for at samfunnet skal være preget av dialog, istedenfor misoppfatninger, ren debatt og konflikt.

Dialog

  •  ¾ lytte ¼ dele
  • Aktiv lytting*
  • Dialog er et redskap som kan læres og mestres
  • Målet i dialog er ikke enighet, men å forstå andre litt bedre
  • Dialog kan bryte ned fordommer, rette opp misoppfatninger og bygge nye broer

*Lytte med øre, øyne, følelser og stille åpne spørsmål

Spre dialogkunnskapen

Vi i UngDialog ønsker å spre vår dialogkunnskap. Våre møter og aktiviteter er åpne for alle unge med interesse for tros- og livssynsrelatert dialog. Om du/din organisasjon ikke passer inn i denne kategorien, men fortsatt ønsker å drive dialog kommer vi gjerne til deg! Vi kan tilby dialogmateriale, erfaring i å drive dialog og gode dialogtips. Ta kontakt