Seminar 12. mars

Seminar 12. mars

UngDialog arrangerer seminar om hatprat og mobbing i samarbeid med Stopp hatprat-kampanjen og Embassy of Canada to Norway: Hvordan kan vi stå opp mot hatprat på nett, og er det mulig å bekjempe mobbing? Josh Yandt fra Canada var et mobbeoffer. Han vant over...

Seminar om religionsdialog 2014

I samarbeid med Oslo kommune, Kirkelig dialogsenter, Islamsk råd, Den katolske kirke og Human etisk forbund var UngDialog med i organiseringen av et seminar om tros- og livssynsdialog på Rådhuset, 2. april 2014. Seminaret var arrangert på invitiasjon fra...

Dialogseminar 18. oktober 2013

UngDialog arrangerte dialogseminar for medlemmer og styret i forberedelse til Aksjon: Dialog! prosjektet.Dialogseminaret bestå av:   1) Presentasjonsteknikk: Hvordan snakke til en forsamling og hvordan håndtere en skoleklasse – Hilde Ekeberg fra LNU   2)...

Dialogtreff 2009

Det arrangertes for første gang et Dialogtreff for tros- og livssynsengasjerte unge. Dialogtreff og møter for voksne har pågått over lengre tid, men 2009 var første gang det ble organisert for unge. Arrangørene var LNU (Landsrådet for Norges Barne- og...