Seminar 12. mars

Seminar 12. mars

UngDialog arrangerer seminar om hatprat og mobbing i samarbeid med Stopp hatprat-kampanjen og Embassy of Canada to Norway:
Hvordan kan vi stå opp mot hatprat på nett, og er det mulig å bekjempe mobbing?

Josh Yandt fra Canada var et mobbeoffer. Han vant over mobbingen gjennom en vennlig handling, og i dag drar han verden rundt og forteller sin historie. Hør den på seminaret!

UngDialog sier at dialogen bryter ned misoppfatninger og skaper fellesskap. Kan dette gjøre en forskjell mot mobbing og hatprat på nett?

Stopp hatprat-kampanjen forteller oss hvordan vi kan stå opp mot hatprat på nett! Hvordan kan vi stoppe hatprat, og går det an å ha dialog over nettet?

Program
15.00 – Velkommen
15.15 – Josh Yandt
16.30 – Pause
16.45 – UngDialog, Kan dialog gjøre en forskjell?
17.15 – Middagspause
17.45 – Stopp Hatprat-kampanjen, Hvordan stå opp mot hatprat på nett?
19.15 – Avslutning

Bli med på seminar 12.mars på Litteraturhuset, i Kjelleren

Seminar om religionsdialog 2014

I samarbeid med Oslo kommune, Kirkelig dialogsenter, Islamsk råd, Den katolske kirke og Human etisk forbund var UngDialog med i organiseringen av et seminar om tros- og livssynsdialog på Rådhuset, 2. april 2014. Seminaret var arrangert på invitiasjon fra Byrådsavdelingen for kultur og næring. UngDialog holdt et innlegg om vårt Aksjon: Dialog! skoleprosjekt.

 

Les Oslo Kommunes nyhetsbrevet om seminaret her.

Dialogseminar 18. oktober 2013

UngDialog arrangerte dialogseminar for medlemmer og styret i forberedelse til Aksjon: Dialog! prosjektet.Dialogseminaret bestå av:

 

1) Presentasjonsteknikk: Hvordan snakke til en forsamling og hvordan håndtere en skoleklasse – Hilde Ekeberg fra LNU

 

2) Dialog-Workshop: Dialogverktøy og dialogøvelser – Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter

 

3) Hva er dialog for oss? – Irene Desirée Kildahl fra UngDialog

 

Seminaret var lærerikt! Deltagerne var fornøyd med presentasjonene og dro fra seminaret med nye verktøy for å drive dialog. Seminaret ble holdt på Park Inn konferansesenter i Oslo.

European dialogseminar 2012 – European & Arab perspectives

Juni 2012 ble det på nytt hold dialogtreff på Nansenskolen, Lillehammer organisert av UngDialog, Nansenskolen og STL. Årets seminar var internasjonalt og ble organisert i samarbeid med de europeiske organisasjonene EIYN (European Interfaith Youth Council), ECRL (European Council for Religious Leaders) og det libanesiske nettverket Adyan. Over 30 unge fra Norge, Europa og Midtøsten møttes til dialog over temaene ”Dialog i konflikt situasjoner”, ”Arabisk vår og tiden etter” og ”Økonomisk krise og fattigdom”. Åtte innledere og trainers deltok på seminaret fra Norge og Midtøsten.

 

Målet for seminaret var å samle tros- og livssynsinteressert unge til dialog om dagsaktuelle internasjonale forhold og fremme dialog som verktøy. I tillegg ønsket seminaret å styrke samarbeidet mellom tros- og livssynsnettverk for unge i Europa og Midtøsten. Seminaret var vellykket. Deltagerne dro fra Lillehammer med inspirasjon til å dele kunnskapen og opplevelsene fra seminaret i sine organisasjoner og føre dialogarbeidet videre. Et tydelig ønske om videre samarbeid mellom nettverkene og et nytt dialogseminar endte møte. Dialogseminaret mottok økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og FriFond.

 

Klikk her for brosjyre på norsk.
Klikk her for brosjyre på engelsk.

Dialogtreff 2009

Det arrangertes for første gang et Dialogtreff for tros- og livssynsengasjerte unge. Dialogtreff og møter for voksne har pågått over lengre tid, men 2009 var første gang det ble organisert for unge. Arrangørene var LNU (Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner), STL (Samarbeidsrådet for tro og livssyn), Nansenskolen/Fredssenter og en arbeidsgruppe for tro og livssyn. Dialogtreff09 var et fire dagers langt seminar med nesten 40 unge med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Tilbakemeldingene fra deltakerne etter endt dialogtreff var at de fikk for lite tid til dialog! Deltagerne ønsker at dialogen skulle fortsette og ønsket flere møteplasser for dialog. Ideen om UngDialog ble dermed født på Dialogtreff09.

 

Se rapoort og brosjyre her.