Velkommen til den nye nettsiden!

Velkommen til den nye nettsiden!

For å oppdatere nettsiden vår har vi inngått en engangskontrakt med Erik Toresen. Formålet med engangskontrakten var å profesjonalisere UngDialog, ved at en dyktig person tok oppgaven med å oppdatere nettsiden for å nå et godt resultat i kvalitet tilpasset UngDialogs...
UngDialog – året 2015 og veien videre

UngDialog – året 2015 og veien videre

Organisasjon: Organisatorisk har UngDialog hatt et utfordrende år i 2015, hvor prosjektbaserte aktiviteter har tatt mye ressurser. Året har likevel sett positive og viktige steg i organisasjonsutviklingen. I februar 2015 ble UngDialog, Oslo lokallag etablert....
17. desember 2015 – Dialogmiddag

17. desember 2015 – Dialogmiddag

UngDialog inviterer unge tros- og livssynsledere, våre medlemmer og samarbeidspartnere til en kompetansehevende og nettverkskapende aften. Tema og program for dialogmiddagen kommer. Når: 17. desember Tid: Kl. 16 – 20 Sted: Initiatives of Change sitt hus, Sophus Lies...