Velkommen til den nye nettsiden!

Velkommen til den nye nettsiden!

For å oppdatere nettsiden vår har vi inngått en engangskontrakt med Erik Toresen. Formålet med engangskontrakten var å profesjonalisere UngDialog, ved at en dyktig person tok oppgaven med å oppdatere nettsiden for å nå et godt resultat i kvalitet tilpasset UngDialogs bruksområde. Vi takker Erik for hans innsats og styret for det redaksjonelle ansvaret på nettsiden. Vi ser frem til å aktivt bruke nettsiden fremover for aktiviteter, nettverk og dialog.
UngDialog – året 2015 og veien videre

UngDialog – året 2015 og veien videre

Organisasjon: Organisatorisk har UngDialog hatt et utfordrende år i 2015, hvor prosjektbaserte aktiviteter har tatt mye ressurser. Året har likevel sett positive og viktige steg i organisasjonsutviklingen. I februar 2015 ble UngDialog, Oslo lokallag etablert. Lokallaget har ansvar for lokalbaserte aktiviteter i Oslo, slik som minidialoger. UngDialog ble i 2015 medlem av Frivillighet Norge og tilsluttet seg Stopp Hatprat-kampanjen.

Veien videre: Høsten og vinteren 2015 har UngDialog arbeidet for restrukturering av organisasjonen med mål om å bli et stabilt dialog tilbud for unge og unge voksne engasjert i tros- og livssynsdialog. Gjennom støtte fra STL fikk UngDialog godkjent omdisponering av innvilget prosjekttilskudd for 2016 fra Kulturdepartementet og Oslo Kommune Byrådsavdeling for kultur og næring. Prosjekttilskuddene vil støtte et UngDialog konsolideringsprosjekt, veiledet av STL, samt videreutviklingen av prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke».

UngDialog vil tydeliggjøre sin profil som:
1) Dialog-ressurs
2) Møteplass for unge og unge voksne interesserte i tros- og livssynsdialog
3) Nettverk for ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn

Dialogaktiviteter
Dialog-kafé (minidialog), dialogmiddag, dialogseminar, tros- og livssynsvandring og ledertrening står på UngDialogs årsplan. Ønsker du å delta? Meld deg opp til å motta nyheter fra UngDialog ved å sende navn og nummer til info@ungdialog.no

Prosjekter
UngDialog viderefører  prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» inn til tros- og livssynssamfunns ungdomsgrupper /organisasjoner i 2016. Les mer her.

UngDialog arbeider med ny nettside og logo! Vi har inngått to engangskontrakter for arbeidet 🙂

Rapport prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke!»

Rapport prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke!»

5. januar 2016, Irene Incerti-Théry

I 2015 har hovedtemaet i UngDialogs arbeid vært ekstremisme. Gjennom prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» har UngDialog fått økt kompetanse rundt begrepet ekstremisme og hvordan dialog kan være et verktøy for forebygging av ekstremisering.

Prosjektet gjennomførte 5 fritidsklubb-besøk i Oslo, med et interaktiv program om begrepet ekstremisme og vår styrke i møte med ekstremisme. De over 50 ungdommene som deltok på besøkene fikk diskutert ekstremisme og øvd seg på dialog. Prosjektets avsluttet med en felles markering på Rådhuset i Oslo, desember 2015. Rett under 30 personer deltok på rådhuset, hvor over halvparten var ungdommer fra fritidsklubber. Just Unity, ved Yousef Assidiq og Siri Seim Sønstelie, snakket med ungdommen om personlige møter med ekstremisme i dag. Ungdommen arbeidet frem en statement om ekstremisme og markeringen ble avsluttet med utdeling av deltagerbevis.

I 2016 vil UngDialog ta prosjektet videre inn til ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn i Oslo og omegn. Vil du ha besøk i ditt samfunn? Kontakt oss på info@ungdialog.no for besøk.

17. desember 2015 – Dialogmiddag

17. desember 2015 – Dialogmiddag

UngDialog inviterer unge tros- og livssynsledere, våre medlemmer og samarbeidspartnere til en kompetansehevende og nettverkskapende aften. Tema og program for dialogmiddagen kommer.

Når: 17. desember
Tid: Kl. 16 – 20
Sted: Initiatives of Change sitt hus, Sophus Lies gate 5

 

Dialogmiddag med tema «Hatprat og sosiale medier» 
– skrevet av Y-Nhu Pham

Kvelden startet med oppbygging og pynting av pepperkakehus, der deltagerne i grupper på tvers av ulike tro og livssyn samarbeidet om å levere det flotteste og mest kreative pepperkakehuset i løpet av 45 minutter.
Temaet for kvelden var forholdet mellom dialog og sosiale medier rundt hatprat. Styremedlem Nikolaï ønsket velkommen, styreleder Irene introduserte dialog som kommunikasjonsverktøy og styremedlem Y-Nhu ledet tanker og innspill fra deltagerne. Samtalene mellom de 20 oppmøtte fortsatte ved middagsbordet og stemningen var god. Kvelden ville ikke ta slutt, og flere gode tanker og refleksjoner ble delt under kaffe og te i peisstuen. Det var 5 kreative sluttprodukter av pepperkakehus, noe som gjorde det vanskelig å kåre kun én vinner. Etter nøye vurderinger gikk premien til gruppen som hadde navngitt huset sitt «House of Peace» og begrunnet det fargerike utseendet med «There is room for everyone in this house, no matter who they are or where they come from.»

Tusen takk til alle deltagerne som bidro til en lærerik kveld og til Initiatives of Change Oslo for utlånet av et fantastisk koselig hus.

Rapport tros- og livssynsvandring, Synagogen desember 2015

Rapport tros- og livssynsvandring, Synagogen desember 2015

Originaltekst på engelsk skrevet av Amit Wulff, her oversatt av Irene Incerti-Théry

I desember dro UngDialog på tros- og livssynvandring til Synagogen i Oslo og møte unge i Det Mosaiske Trossamfund (DMT). Besøket startet med omvisning av en profesjonell guide, som fortalte om Synagogen, jødenes historie i Norge og om jøders liv i Norge. En Torarull ble åpnet under omvisningen. Etterpå var det duket for dialog i biblioteket i DMT. Da vandringen fant sted under Chanukkah helligdagen, fikk deltagerne observere en kort seremoni med tenning av lys. Det var en god atmosfære under dialogen og et vellykket besøk til Synagogen.

Rapport: Dialog-kafé med flyktningbok fra Norsk Folkehjelp 

Rapport: Dialog-kafé med flyktningbok fra Norsk Folkehjelp 

-Skrevet av Y-Nhu Pham

Kvelden startet med en introduksjon og dialogøvelser veiledet av styreleder Irene. Norsk Folkehjelp introduserte deretter kort sitt arbeid, før menneskeboken (også kalt flyktningboken) fikk slippe til. Med et sterkt engasjement delte flyktningboken sin historie om hvordan hun, kun med passet sitt og klærne hun hadde på seg, måtte forlate landet sitt i håp om å bosette seg en bedre fremtid. Hun besvarte tøffe spørsmål fra audiensen på en meget respektfull måte. Kvelden ble avsluttet med tanker og refleksjoner gjennom dialogøvelser.

Til tross for at antallet oppmøtte ikke var veldig stort denne gangen, er det ingen tvil om at dette var en vellykket og lærerik kveld. Tusen takk til den tøffe flyktningboken, hennes superflinke tolk og representantene fra Norsk Folkehjelp.