Min tro

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet baserer seg på intervjuer fra unge mennesker av ulike tro og livssynsretninger i Norge. Vi ønsker gjennom å intervjue helt normale gjennomsnittlige unge mennesker å fange den ordinære troen. Vi vil igjennom intervjuene utforske tro, tvil, ritualer og hvordan troen spiller inn i hverdagslivet.

Prosjektets målgruppe er unge mennesker som har interesse av tro og livssyn og skoler/lærere som underviser i KRLE faget.

Prosjektet fikk i August 50 000 kroner i støtte fra Oslo kommune gjennom OXLO til å gjennomføre prosjektet.

Prosjektplan:
Oktober – anskaffe utstyr og kontakte ulike trossamfunn og livssyn
November – begynte pilotfilming med noen utvalgte trossamfunn og livssyn
Desember – redigere det som så langt har blitt filmet
Januar – mars – filme hos resterende trossamfunn og livssyn
mars – juni – redigering av filmer

Rapport prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke!»

Rapport prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke!»

5. januar 2016, Irene Incerti-Théry

I 2015 har hovedtemaet i UngDialogs arbeid vært ekstremisme. Gjennom prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» har UngDialog fått økt kompetanse rundt begrepet ekstremisme og hvordan dialog kan være et verktøy for forebygging av ekstremisering.

Prosjektet gjennomførte 5 fritidsklubb-besøk i Oslo, med et interaktiv program om begrepet ekstremisme og vår styrke i møte med ekstremisme. De over 50 ungdommene som deltok på besøkene fikk diskutert ekstremisme og øvd seg på dialog. Prosjektets avsluttet med en felles markering på Rådhuset i Oslo, desember 2015. Rett under 30 personer deltok på rådhuset, hvor over halvparten var ungdommer fra fritidsklubber. Just Unity, ved Yousef Assidiq og Siri Seim Sønstelie, snakket med ungdommen om personlige møter med ekstremisme i dag. Ungdommen arbeidet frem en statement om ekstremisme og markeringen ble avsluttet med utdeling av deltagerbevis.

I 2016 vil UngDialog ta prosjektet videre inn til ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn i Oslo og omegn. Vil du ha besøk i ditt samfunn? Kontakt oss på info@ungdialog.no for besøk.