Minidialog: Februar 2015 – «Ytringsfrihet og krenkelse.»

Tirsdag 24.februar inviterer UngDialog, Oslo lokallag til minidialog. Temaet er ytringsfrihet og krenkelse. Alle med interesse for tros og livssynsdialog er velkommen.   Sted: Rom for tro og tanke i Fredrikkebygget på Blindern. (Under trappen ved treningssenteret)....

Minidialog 7. mai 2014

Religion i skolen – KRL, RLE, KRLE? Religionens plass i skolen har vært opp til diskusjon mang en gang. I 1997 ble KRL-faget innført i Norge, og i 2008 skiftet det navn til RLE, etter at det i 2007 ble slått fast at faget bryter med menneskerettighetene....

Minidialog 18. desember 2013

«Vinterriter: Hvordan blir du påvirket av høytider?»   I vintertider i Norge er det en høytid som vises tydelig i butikker, gater og hus. Jul. Hvordan påvirker denne høytiden oss? Glede, stress, avstand, kjærlighet, familiefølelse, utstøtning, forsoning?...