Dialog-kafé (minidialog) «Diversity – an asset or an issue to be managed?»

Dialog-kafé (minidialog) «Diversity – an asset or an issue to be managed?»

When: 13th January, 17.00-19.30

Where: Fredshuset, Møllergata 12

 

UngDialog invites to ‘dialog-kafé’ with Canada’s Ambassador to Norway, Artur Wilczynski, who will speak about diversity. Some view increased diversity as a threat or an issue to be managed – they say that the concept of multiculturalism is a failure. Others see diversity as an asset – they see diversity as maximizing human potential in all of its forms.

 

Canada’s Ambassador to Norway, Artur Wilczynski, will speak about diversity through his own personal experience arriving in Canada as a refugee in the 1960s. He will further speak about Canada’s approach to diversity, it’s new government and the importance of accommodation, integration and participation to active and engaged citizenship.

 

In dialog we will address questions on the value of and challenge with diversity: Can we be open for diversity while keeping our own values and beliefs? Can I respect someone I don’t agree with? How can I relate to someone that does not respect my diversity? What are the consequences of embracing diversity?

 

This is UngDialog’s first english speaking event!

23. november – «En historie bak debatten om flyktningkrisen – et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning. Hvordan kan dialog hjelpe?»

23. november – «En historie bak debatten om flyktningkrisen – et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning. Hvordan kan dialog hjelpe?»

UngDialog inviterer til dialog-kafé om flyktningkrisen, i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Vi møtes ikke til debatt om hatytringer, vold, utgift- eller inntektspost og oppblomstring av ekstremisme rundt flyktningkrisen vi i dag står ovenfor. Vi inviterer deg til å få et innblikk i historien bak debatten, et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning.

UngDialog leier en ‘menneskebok’ av Norsk Folkehjelp til vår dialog-kafé 23. november. ‘Flyktningboken’ vil i dialog med oss dele sin historie om flukt, hvordan det er å komme til Norge og hvordan det er å være flykning i Norge.

Les mer og meld deg opp på våre facebook-event eller send mail til irene@ungdialog.no.

Når: 23. november
Tid: 17.30 – 20
Sted: Fredshuset

 

Norsk Folkehjelp vil gi en introduksjon til temaet menneskerettigheter og flyktninger og sitt arbeid. Etter felles dialog med flyktningboken, vil deltagerne få mulighet til å reflektere og dele egen tanker rundt undertemaet: ‘Menneskerettigheter i praksis: Hvordan forholder jeg meg til temaet menneskeverd og flyktningkrisen ut ifra min tro eller mitt livssyn?’. Dialog-kaféen vil bestå av dialogøvelser og en introduksjon fra UngDialog om hvordan dialog kan være til hjelp.

15. april 2015 – «Tros- og livssyns ekstremisme!»

Ekstremisme kan være vanskelig å definere, og det finnes ingen klare linjer. I møtet med tros-og livssyn er dette et tema som er særlig dagsaktuelt. Hva er ekstremisme, og hvem er ekstrem? Snakker vi om ekremisme i forhold til alle tros-og livssyn, eller gjelder dette bare noen få?

 

Oslo Kristelige Studentforbund og UngDialog, Oslo Lokallag inviterer til minidialog.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i dialog, religion og livssyn.

 

Tid: Kl. 17.00
Sted: Universitetsgata 20. 3etg 

www.facebook.com/events/1592269274352608/

Minidialog: Februar 2015 – «Ytringsfrihet og krenkelse.»

Tirsdag 24.februar inviterer UngDialog, Oslo lokallag til minidialog. Temaet er ytringsfrihet og krenkelse. Alle med interesse for tros og livssynsdialog er velkommen.

 

Sted: Rom for tro og tanke i Fredrikkebygget på Blindern. (Under trappen ved treningssenteret).
Tid: 24.februar kl.18.00-20.00

Minidialog 7. mai 2014

Religion i skolen – KRL, RLE, KRLE? Religionens plass i skolen har vært opp til diskusjon mang en gang. I 1997 ble KRL-faget innført i Norge, og i 2008 skiftet det navn til RLE, etter at det i 2007 ble slått fast at faget bryter med menneskerettighetene. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slo fast at KRL ikke var nok inkluderende, objektiv og mangfoldig. Nå ønsker regjeringen å endre navnet til KRLE og gjeninnføre kravet om at faget skal inneholde minst 55 % kristendom.

Hva synes du om det?

Hvilken plass bør religion ha i den offentlige skolen?

Er du positivt innstilt til rene religiøse eller livssynsbaserte skoler?

Bli med på minidialog 7.mai, og del dine meninger om religionens plass i skolen.

-Vi har vårt så heldige å få låne Fredrikke-kapellet i Fredrikke-bygningen på Universitet i Oslo. Vi vil gjøre om rommet, slik at det fremstår som mer religionsnøytralt.

Minidialog 18. desember 2013

«Vinterriter: Hvordan blir du påvirket av høytider?»

 

I vintertider i Norge er det en høytid som vises tydelig i butikker, gater og hus. Jul. Hvordan påvirker denne høytiden oss? Glede, stress, avstand, kjærlighet, familiefølelse, utstøtning, forsoning? Jul påvirker oss om vi er religiøse julefeirere, tar avstand, eller er en passiv del av høytiden.

Men jul er ikke den eneste høytiden i vintertiden. I november finner vi høytider til både sikher, jøder, Baha’íer og muslimer ettersom hvor i månekalenderen vi befinner oss. Det er viktig å huske at det er flere høytider som finner sted og spiller en sentral rolle i mennesker liv. Andre feirer kanskje ingen religiøse høytider i november/desember måned, men har kanskje andre riter som er viktig før dem før nyåret i sol kalenderen.

La oss se litt nærmere på viteritene og høytidene i november og desember før vi starter dialogen.

 

Underspørsmål til dialogen:

Hva slags vinterriter har du?
Hvordan blir du påvirket av høytider?
Hvordan er det for deg å bo i Norge i november og desember?