Dialog-kafé (minidialog) «Diversity – an asset or an issue to be managed?»

Dialog-kafé (minidialog) «Diversity – an asset or an issue to be managed?»

When: 13th January, 17.00-19.30

Where: Fredshuset, Møllergata 12

 

UngDialog invites to ‘dialog-kafé’ with Canada’s Ambassador to Norway, Artur Wilczynski, who will speak about diversity. Some view increased diversity as a threat or an issue to be managed – they say that the concept of multiculturalism is a failure. Others see diversity as an asset – they see diversity as maximizing human potential in all of its forms.

 

Canada’s Ambassador to Norway, Artur Wilczynski, will speak about diversity through his own personal experience arriving in Canada as a refugee in the 1960s. He will further speak about Canada’s approach to diversity, it’s new government and the importance of accommodation, integration and participation to active and engaged citizenship.

 

In dialog we will address questions on the value of and challenge with diversity: Can we be open for diversity while keeping our own values and beliefs? Can I respect someone I don’t agree with? How can I relate to someone that does not respect my diversity? What are the consequences of embracing diversity?

 

This is UngDialog’s first english speaking event!

Rapport: Dialog-kafé med flyktningbok fra Norsk Folkehjelp 

Rapport: Dialog-kafé med flyktningbok fra Norsk Folkehjelp 

-Skrevet av Y-Nhu Pham

Kvelden startet med en introduksjon og dialogøvelser veiledet av styreleder Irene. Norsk Folkehjelp introduserte deretter kort sitt arbeid, før menneskeboken (også kalt flyktningboken) fikk slippe til. Med et sterkt engasjement delte flyktningboken sin historie om hvordan hun, kun med passet sitt og klærne hun hadde på seg, måtte forlate landet sitt i håp om å bosette seg en bedre fremtid. Hun besvarte tøffe spørsmål fra audiensen på en meget respektfull måte. Kvelden ble avsluttet med tanker og refleksjoner gjennom dialogøvelser.

Til tross for at antallet oppmøtte ikke var veldig stort denne gangen, er det ingen tvil om at dette var en vellykket og lærerik kveld. Tusen takk til den tøffe flyktningboken, hennes superflinke tolk og representantene fra Norsk Folkehjelp.

23. november – «En historie bak debatten om flyktningkrisen – et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning. Hvordan kan dialog hjelpe?»

23. november – «En historie bak debatten om flyktningkrisen – et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning. Hvordan kan dialog hjelpe?»

UngDialog inviterer til dialog-kafé om flyktningkrisen, i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Vi møtes ikke til debatt om hatytringer, vold, utgift- eller inntektspost og oppblomstring av ekstremisme rundt flyktningkrisen vi i dag står ovenfor. Vi inviterer deg til å få et innblikk i historien bak debatten, et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning.

UngDialog leier en ‘menneskebok’ av Norsk Folkehjelp til vår dialog-kafé 23. november. ‘Flyktningboken’ vil i dialog med oss dele sin historie om flukt, hvordan det er å komme til Norge og hvordan det er å være flykning i Norge.

Les mer og meld deg opp på våre facebook-event eller send mail til irene@ungdialog.no.

Når: 23. november
Tid: 17.30 – 20
Sted: Fredshuset

 

Norsk Folkehjelp vil gi en introduksjon til temaet menneskerettigheter og flyktninger og sitt arbeid. Etter felles dialog med flyktningboken, vil deltagerne få mulighet til å reflektere og dele egen tanker rundt undertemaet: ‘Menneskerettigheter i praksis: Hvordan forholder jeg meg til temaet menneskeverd og flyktningkrisen ut ifra min tro eller mitt livssyn?’. Dialog-kaféen vil bestå av dialogøvelser og en introduksjon fra UngDialog om hvordan dialog kan være til hjelp.

15. april 2015 – «Tros- og livssyns ekstremisme!»

Ekstremisme kan være vanskelig å definere, og det finnes ingen klare linjer. I møtet med tros-og livssyn er dette et tema som er særlig dagsaktuelt. Hva er ekstremisme, og hvem er ekstrem? Snakker vi om ekremisme i forhold til alle tros-og livssyn, eller gjelder dette bare noen få?

 

Oslo Kristelige Studentforbund og UngDialog, Oslo Lokallag inviterer til minidialog.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i dialog, religion og livssyn.

 

Tid: Kl. 17.00
Sted: Universitetsgata 20. 3etg 

www.facebook.com/events/1592269274352608/