Bli medlem

Vedtatt på årsmøte 2015

UngDialog vedtekter

§ 2 Formål
UngDialog arbeider for å være en møteplass, et nettverk og en dialog-ressurs.

Møteplass: UngDialog arbeider for å være en møteplass for unge & unge voksne interesserte i tros- og livssynsdialog. Møteplass er knyttet til personlig medlemskap.

Nettverk: UngDialog arbeider for å være et nettverk for tros- og livssynsorganisasjoner og grupper for unge & unge voksne. UngDialog vil arbeide for å reflektere tros- og livssynsmangfoldet blant unge og unge voksne. Nettverk er knyttet til organisasjonsmedlemskap.

Dialog-ressurs: UngDialog arbeider for at dialog blir en kommunikasjonsmetode som unge mestrer og bruker aktiv. UngDialog vil arbeider for at dialog preges av åpenhet, respekt, toleranse og nysgjerrighet.

UngDialog skal arbeider i samsvar med organisasjonens dialogplattform. Dialogplattformen kan modifiseres av sentralstyret ved 2/3 dels flertall og vil deretter være gjeldende. Endringer må fremlegges på kommende årsmøte til godkjenning eller ytterligere endringsvedtak.