Bli medlem

Organisasjoner som medlemmer i UngDialog

Årsmøte september 2013 åpnet UngDialog for at organisasjoner kan stifte medlemskap i UngDialog.

Les vedtektsparagrafen og tilbud til organisasjoner som medlemmer under. Søknad om organisasjons medlemskap eller observatørstatus sendes styret i UngDialog, info@ungdialog.no. Søknadsskjema er åpent, men skal inneholde relevante opplysninger etter medlemskravene. Se veiledningsdokument under.