Bli medlem

Støttemedlem

fra 30 år
kr100/årlig kontingent
  • Informasjon om og støtte til tros- og livssynsnettverket for unge og unge voksne
  • Sikret plass på dialogarrangementer ved åpne møter
  • Tale og forslagsrett på årsmøte

«Å forstå en persons tro eller livssyn gjennom å bli kjent med den personen gir en helt annen forståelse enn om du skulle lest om dens tro eller livssyn i en bok eller på nettet.»

Mathias

Om medlemskap

Alle medlemmer representerer seg selv og sitt syn på livet i UngDialog. Vi inkluderer alle syn på livet, uavhengig om du er organisert i et tros- eller livssynssamfunn. Er du engasjert i dialog og i tros- og livssynsrelaterte tema? Bli med!

Sammen reflekterer vi tros- og livssynsmangfoldet for unge og unge voksne!

«UngDialog-miljøet er veldig inkluderende.”

Kristine

UngDialog medlemskap

  • Medlemskap kan stiftes fra og med fylte 15 år til og med 30 år. Støttemedlemskap kan stiftes og gjelder fra og med 31 år.
  • Årlig medlemskontingent er på 50 kr, medlemmer under 30 år. Støttemedlemskapskontingent er kr. 100 for alle fra og med 31 år. Det er ingen bindningstid!
  • Individuelle medlemmer innenfor virkeområdet til et lokallag vil regnes som medlemmer i lokallaget.
  • Medlemmer har like demokratiske rettigheter.
  • Medlemmer som møter på årsmøte har stemme-, forslags- og talerett. Støttemedlemmer har talerett og er valgbare.
  • Faktura vil bli utsendt per e-post ved innmelding og blir deretter sendt ut årlig

Alle medlemmer i UngDialog må godta organisasjonens formål og slutter seg til UngDialogs vedtekter:

Bli med!

Vi ønsker flere aktive i UngDialog! Vårt mål er å spre dialogkunnskap, bruken av dialogen og å fremme verdien av tro og livssyn. Vi baserer oss på respekt og likestilling. Er du interessert i dialog og/eller tro og livssyn, bli med!

Det er mulig å være med på noen møter uten å bli medlem. Følg med på våre oppkommende møter og si ifra på facebook eller per mail at du kommer.

Er UngDialog en organisasjon du ønsker å støtte? Bli medlem!

 Ønsker du å bidra?

Alle som ønsker å bidra i UngDialog er hjertelig velkommen! Vi ønsker å spre dialogen sammen med andre og vår visjon er å være en landsdekkende organisasjon! Vet du allerede hva du er god til og ønsker å gjøre? Send oss en mail

Ønsker du å bidra, men er ikke sikker på hvordan, kanskje minidialog eller lokallag er noe for deg? Hvis ikke, send oss en mail og vi kan finne noe som passer deg sammen.

Dialog-kafé i Oslo

En av våre kjerneaktiviteter er dialog-kafé (minidialoger). Her er det alltid mulighet for å hjelpe.
Bli med å forberede tema, kjøpe inn snacks og annet praktisk til minidialogen.

Send oss en mail

Lokallag

Bor du et stykke unna Oslo og ønsker å drive UngDialog aktiviteter der du bor? Ta kontakt med oss så kan vi jobbe for å etablere et lokallag hos deg!