Min tro

Min tro

Beskrivelse av prosjektet Prosjektet baserer seg på intervjuer fra unge mennesker av ulike tro og livssynsretninger i Norge. Vi ønsker gjennom å intervjue helt normale gjennomsnittlige unge mennesker å fange den ordinære troen. Vi vil igjennom intervjuene utforske...