Stiftelsesmøte for Romerike lokallag

Stiftelsesmøte for Romerike lokallag

Fredag 9.3 ble Romerike lokallag stiftet som UngDialogs andre lokallag. På møtet ble Vegard Amundsen valgt inn som leder, Sabah Chugthai som styremedlem og Marie Hallan som styremedlem.

UngDialog har det siste året fokusert på å utvide sin organisasjon og dette er første steget videre i en ekspansjon.

Lokallaget tar på seg å arrangere en vandring og en dialogcafé det første året, men det kan også hende at det blir flere aktiviteter.

Min tro

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet baserer seg på intervjuer fra unge mennesker av ulike tro og livssynsretninger i Norge. Vi ønsker gjennom å intervjue helt normale gjennomsnittlige unge mennesker å fange den ordinære troen. Vi vil igjennom intervjuene utforske tro, tvil, ritualer og hvordan troen spiller inn i hverdagslivet.

Prosjektets målgruppe er unge mennesker som har interesse av tro og livssyn og skoler/lærere som underviser i KRLE faget.

Prosjektet fikk i August 50 000 kroner i støtte fra Oslo kommune gjennom OXLO til å gjennomføre prosjektet.

Prosjektplan:
Oktober – anskaffe utstyr og kontakte ulike trossamfunn og livssyn
November – begynte pilotfilming med noen utvalgte trossamfunn og livssyn
Desember – redigere det som så langt har blitt filmet
Januar – mars – filme hos resterende trossamfunn og livssyn
mars – juni – redigering av filmer