Årsmøtet ble avholdt 19.3 like ved Youngstorget i Oslo. På årsmøtet ble det berettet om forrige styreperiodes arbeid. Styret i Oslo lokallag skal si seg veldig fornøyd med sin egen innsats, med 3 tro og livssynsvandringer og en dialogcafé, samt at de har skaffet til veie et fast møtested for dialogcafeéne på furuset bibliotek. På årsmøtet var det store forandringer i styrene. Allikevel samsvarer dette godt med organisasjonens arbeid med å spre seg utover resten av landet. Vegard Amundsen og Marie Hallan melder overgang til Romerike lokallagstyre for å sette i gang arbeidet der, sammen med Sabah Chugthai som melder overgang fra Oslo lokallag til Romerike lokallag. Samtidig flyttes Ayesha Gulraiz, Jared Anders Isaksen fra Oslo lokallagstyre til sentralstyret som hendholdsvis økonomiansvarlig og kommunikasjonsrådgiver. Ny leder for lokallaget, etter at Amandus Amadeus M Syed-Bøe ble takket av for sin innsats i går, er Yasmin F. Angell Morchid. Thao fortsetter i sentralstyret som økonomiansvarligsvara og Ina Kim Holmgren Johansen fortsetter som varamedlem i styret. I Oslo lokallag fortsetter Gaute Alex Hellersia som økonomiansvarlig og Yuhasinee Shankkar som styremedlemmer. Nye i styret hos lokallaget er Hussain Raza og Daniel Abimael Skjerve Wensell. Vi gleder oss over nye og gamle styremedlemmer og håper på at vi kan jobbe videre mot at dialog blir en mer utbredt og anvendt metode for å prate sammen på tvers av ulikheter i årene fremover.

Bildegalleri