Aktiviteter

Seminar

Dialogseminar har vært en kilde til kunnskap og inspirasjon, både for våre medlemmer og dialognettverket. UngDialog har arrangert flere type dialogseminar med forskjellige samarbeidspartnere gjennom årene, slik som Dialogtreff på Nansenskolen.

Seminar 12. mars

UngDialog arrangerer seminar om hatprat og mobbing i samarbeid med Stopp hatprat-kampanjen og Embassy of Canada to Norway: Hvordan kan vi stå opp mot hatprat på nett, og er det mulig å bekjempe mobbing? Josh Yandt fra Canada var et mobbeoffer. Han vant over...

Seminar om religionsdialog 2014

I samarbeid med Oslo kommune, Kirkelig dialogsenter, Islamsk råd, Den katolske kirke og Human etisk forbund var UngDialog med i organiseringen av et seminar om tros- og livssynsdialog på Rådhuset, 2. april 2014. Seminaret var arrangert på invitiasjon fra...

Dialogseminar 18. oktober 2013

UngDialog arrangerte dialogseminar for medlemmer og styret i forberedelse til Aksjon: Dialog! prosjektet.Dialogseminaret bestå av:   1) Presentasjonsteknikk: Hvordan snakke til en forsamling og hvordan håndtere en skoleklasse – Hilde Ekeberg fra LNU   2)...