Aktiviteter

Videreføring av prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke»

I 2016 viderefører UngDialog Prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» til ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn i Oslo og omegn. Målet er kompetanseheving, diskusjon og dialog. UngDialog vil dele kunnskap og kompetanse om tematikken, tilegnet gjennom arbeid med prosjektet i 2015, til ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn.

Prosjektet er støttet av Oslo Kommune Byrådsavdeling for kultur og næring med 50 000 kr og Kulturdepartementet med 30 000 kr.

Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke

Prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» ble gjennomført høsten 2014 – desember 2015, støttet av Kulturdepartementet med 100 000 kr.

 

Rapport prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke»

-Irene Incerti-Théry

I 2015 har hovedtemaet i UngDialogs arbeid vært ekstremisme. Gjennom prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! –La oss snakke» har UngDialog fått økt kompetanse rundt begrepet ekstremisme og hvordan dialog kan være et verktøy for forebygging av ekstremisering.

Prosjektet gjennomførte 5 fritidsklubb-besøk i Oslo, med et interaktiv program om begrepet ekstremisme og vår styrke i møte med ekstremisme. De over 50 ungdommene som deltok på besøkene fikk diskutert ekstremisme og øvd seg på dialog.

Prosjektets avsluttet med en felles markering på Rådhuset i Oslo, desember 2015. Rett under 30 personer deltok på rådhuset, hvor over halvparten var ungdommer fra fritidsklubber. Just Unity, ved Yousef Assidiq og Siri Seim Sønstelie, snakket med ungdommen om personlige møter med ekstremisme i dag. Ungdommen arbeidet frem en statement om ekstremisme og markeringen ble avsluttet med utdeling av deltagerbevis.

I 2016 vil UngDialog ta prosjektet videre inn til ungdomsgrupper i tros- og livssynssamfunn i Oslo og omegn. Målet er kompetanseheving, diskusjon og dialog. UngDialog vil dele kunnskap og kompetanse om tematikken tilegnet gjennom arbeid med prosjektet. Vil du ha besøk i ditt samfunn? Send mail til info@ungdialog.no.

Din klubb!

Høsten 2015

UngDialog besøker din klubb med temaet religiøs ekstremisme og dialog som verktøy for forebygging.

Besøket vil bestå av et interaktiv program med diskusjon rundt begrepene ekstremisme og dialog og samtale ungdommene imellom om religiøs ekstremisme og om dialog kan brukes som et verktøy i forebyggingen av ekstremisme. Et dialog-team på tre unge/unge voksne med god kunnskap om ekstremisme og dialog, samt erfaring i hvordan å samtale med ungdom vil gjennomføre programmet.

Prosjektet vil ha en samlet markering for ungdommene fra alle klubb-besøkene i desember. Vi arbeider med å booke rom på rådhuset for markeringen og kontakter profilerte unge/unge voksne til å møte og snakke med ungdommene fra klubbene om temaet. Sted og tid bekreftes senere.

Besøk fra prosjektet til fritidsklubber vil kun gjennomføres i november og desember 2015. Book deres besøk nå, ved å sende mailen til irene@ungdialog.no med ønsket dato for besøk.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-prosjekt-for-a-forebygge-re/id748406/

Aksjon: Dialog!

UngDialog sitt «Aksjon: Dialog!»-prosjekt ble gjennomført høsten 2013, støttet av FriFond med 10 000 kr. I løpet av november måned besøkte UngDialog fire klasser på 9-trinn på Bjørnholt skole og besøkte en klasse på St. Sunniva skole i desember.

Målet med besøkene var å presenterer dialog som et verktøy for god kommunikasjon, verdien av tro og livssyn og UngDialog som organisasjon. Besøket besto av dialog og øvelser, i tillegg til at hver elev fikk en dialogmappe laget av UngDialog.

UngDialog er fornøyd med prosjektet og vil ta med seg erfaringene videre i planlegging av aktiviteter i 2014.

Last ned mappen her.