Aktiviteter

Dialog-kafé (minidialog)

Dialog-kafé (minidialog) er en av UngDialogs kjerneaktiviteter og er åpne for alle unge interesserte i dialog over forskjellige tros- og livssynsrelaterte tema. På dialog-kaféene tar vi opp forskjellige temaer som gir spennende, hyggelige og utfordrende samtaler, og bidrar til et felleskap på tvers av tro og livssyn.

Minidialogene (dialog-kafé) gjennomføres på lokalt nivå. Så langt organiseres de bare i Oslo. Ønsker du å være med på å organisere en dialog-kafé (minidialog)? Kontakt oss på info@ungdialog.no.

På minidiaogene gjør vi dialogøvelser, introduserer tema og går i mindre grupper på 4-6 personer hvor vi har dialog over tema.