Aktiviteter

Aktivitet

Religion og teknologi

20-21. Oktober 2018
14.00 – 20.00
10.00 – 14.00
Oslo

Instagram fotoalbumer

 

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

Tidligere aktiviteter

 

Aktivitet

Dialogkonferanse

24. februar 2018
12.00 – 19.00
Oslo

Aktivitet

Dialogmiddag

22. Januar 2018
18.00 – 21.00
Oslo

Aktivitet

Tro og livssynsvandring til ICC moskeen

22. februar 2018
18.00-20.00
Tøyenbekken 24, 0188 Oslo

Møteplassen for de mellom 16-30 år
med interesse for tro- og livssyn
UngDialog strever etter å være en møteplass der unge kan møtes og relatere seg til temaer hvor tro og livssyn står i fokus. Våre aktiviteter er åpne for alle interesserte, uavhengig av om du tilhører et livssynssamfunn eller har et definert syn på livet.

Vi tilbyr aktiviteter der du får mulighet til å bli kjent med andre, stille spørsmål om tro og tvil, skape et felleskap i forskjeller, samtale i dybden, lære om tro og livssyn og handle. Aktivitetene som arrangeres kan variere fra organiserte dialoger og seminarer, til tros- og livssynsvandring og dialog-fotball!

Andre arrangementer

UngDialog har gjennomført forskjellige typer aktiviteter med våre samarbeidspartnere – det ønsker vi å fortsette med! Vi er alltid åpne for nye prosjekter og samarbeid. Ønsker du eller din organisasjon å arrangere en aktivitet med UngDialog? Kontakt oss