UngDialog inviterer til dialog-kafé om flyktningkrisen, i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Vi møtes ikke til debatt om hatytringer, vold, utgift- eller inntektspost og oppblomstring av ekstremisme rundt flyktningkrisen vi i dag står ovenfor. Vi inviterer deg til å få et innblikk i historien bak debatten, et møte ansikt til ansikt med en tidligere flyktning.

UngDialog leier en ‘menneskebok’ av Norsk Folkehjelp til vår dialog-kafé 23. november. ‘Flyktningboken’ vil i dialog med oss dele sin historie om flukt, hvordan det er å komme til Norge og hvordan det er å være flykning i Norge.

Les mer og meld deg opp på våre facebook-event eller send mail til irene@ungdialog.no.

Når: 23. november
Tid: 17.30 – 20
Sted: Fredshuset

 

Norsk Folkehjelp vil gi en introduksjon til temaet menneskerettigheter og flyktninger og sitt arbeid. Etter felles dialog med flyktningboken, vil deltagerne få mulighet til å reflektere og dele egen tanker rundt undertemaet: ‘Menneskerettigheter i praksis: Hvordan forholder jeg meg til temaet menneskeverd og flyktningkrisen ut ifra min tro eller mitt livssyn?’. Dialog-kaféen vil bestå av dialogøvelser og en introduksjon fra UngDialog om hvordan dialog kan være til hjelp.