UngDialog gjennomførte en god debatt og sto på stand på Arendalsuken!

 

Administrasjonssekretær på stand med STL etter paneldebatt med Kulturminister Thorhild Widvey om hvordan tros- og livssynssamfunnene bekjemper ekstremisme!